О П Р Е Д Е Л И:      178/28.7.2016г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1838/2016 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият П.А.Д. е виновен в това, че на 24.06.2016г. в гр. Шумен, като съучастник в качеството на подбудител и помагач с М.А.М.-Д., в качеството на извършител, умишлено склонил и улеснил чрез съвети, разяснения и създаване на контакти М.Д. да придобие и да държи акцизни стоки без бандерол, като такъв се изисква по закон, а именно от разпоредбата на чл.100 от ЗАДС, според която тютюневите изделия, предназначени за местния пазар се предлагат и продават само облепени с бандерол – 5 /пет/ бр. полиетиленови пликове, съдържащи тютюн за пушене с общо текло 5000,9 гр. на обща стойност 870,16 лева, включваща пазарната стойност на тютюна и акциза, определен съобразно разпоредбата на чл.38 от ЗАДС, като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал.1, във вр. чл.20, ал.3 и ал.4 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

С деянието, не са причинени съставомерни имуществени щети.

За гореописаното деяние и на осн. чл. 234, ал.1, във вр. чл.20, ал.3 и ал.4 от НК,  във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3 /ТРИ/  МЕСЕЦА Лишаване от свобода”;

На осн. чл. 66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание  “Лишаване от свобода  за срок от  3 /ТРИ/  ГОДИНИ;

На осн. чл. 55, ал.3 от НК, страните се споразумяха ДА НЕ БЪДЕ налагано по-лекото, предназначено в чл. 234, ал.1 от НК наказание, а именно – „Глоба“.

Направените по ДП №647/2016г. разноски в размер на 47,20 (четиридесет и седем лева и двадесет стотинки) , се възлагат на обвиняемия П.А.Д., които следва да се внесат в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – гр.Шумен, както и 5.00 лв.(пет лева) в полза на бюджета по сметка на Районен съд – гр.Шумен за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1838/2016г. по описа на Районен съд – гр. Шумен и Д.П. № 647/2016 г. по описа на РУ – гр.Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.