- .

7.11.2016. 13.11.2016.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 1328/2016, IV - , ...,
...
... :
.
7.11.2016.
2 No 1427/2016, VIII ... :
.
7.11.2016.
3 No 1561/2016, XI - . 49 ... ... :
.
7.11.2016.
7.11.2016.
4 No 1862/2016, IV - . 49 ... ... :
.
7.11.2016.
5 No 2242/2016, XI ...   :
.
7.11.2016.
7.11.2016.
6 No 1133/2016, XII :
.
7.11.2016.
7 No 1899/2016, XV ... :
.
7.11.2016.
8 No 2722/2016, XI ... :
.
7.11.2016.
9 No 533/2016, IX . . . :
.
8.11.2016.
10 No 1507/2016, VIII - . 49 ... ... :
.
8.11.2016.
11 No 1958/2016, V , :
.
8.11.2016.
12 No 2494/2016, VIII - ...,
...
  :
.
8.11.2016.
8.11.2016.
13 No 1070/2016, XV ... :
.
8.11.2016.
...
14 No 1718/2016, XIV :
.
8.11.2016.
15 No 1898/2016, I ... :
.
8.11.2016.
16 No 2747/2016, I ... :
.
8.11.2016.
...
8.11.2016.
17 No 2789/2016, XVII 2 :
.
8.11.2016.
8.11.2016.
18 No 3398/2015, X ... :
.
9.11.2016.
19 No 1931/2016, XII :
.
9.11.2016.
20 No 2050/2016, I .... :
.
9.11.2016.
21 No 2520/2016, II .78 ... :
.
9.11.2016.
...
22 No 2774/2016, XIV ... :
.
9.11.2016.
...
9.11.2016.
23 No 2797/2016, XVII ... :
.
9.11.2016.
24 No 1825/2015, XV ... ... :
.
10.11.2016.
25 No 1329/2016, IX ; , . . ... ,
:
.
10.11.2016.
26 No 1774/2016, XIII ... :
.
10.11.2016.
27 No 2372/2016, VII - , ... ... :
.
10.11.2016.
28 No 2447/2016, X ; , . . ...,
...
:
.
10.11.2016.
29 No 2492/2016, XIII - . 49 ... ... :
.
10.11.2016.
10.11.2016.
30 No 1846/2016, XIV :
.
10.11.2016.
31 No 1945/2016, I :
.
10.11.2016.
32 No 2618/2016, XVII :
.
10.11.2016.
33 No 2666/2016, XVII :
.
10.11.2016.
34 No 2775/2016, II , ... :
.
10.11.2016.
...
10.11.2016.
35 No 2791/2016, I 2 :
.
10.11.2016.
2791/2016 . . , .
10.11.2016.
36 No 3373/2015, VII ...,
...
,
...
:
.
11.11.2016.
37 No 289/2016, IX ... ... :
.
11.11.2016.
38 No 1378/2016, VI ... :
.
11.11.2016.
39 No 1880/2016, XIII ... 34 200 :
.
11.11.2016.
40 No 2329/2016, XIII - , .... ... :
.
11.11.2016.
41 No 2454/2016, IX ; , . . ... ,
:
.
11.11.2016.
42 No 2536/2016, IX ; , . . ... :
.
11.11.2016.
43 No 2654/2016, VII - ...,
...
  :
.
11.11.2016.
11.11.2016.
44 No 1337/2016, XI ... :
.
11.11.2016.
45 No 2142/2016, XIV ... :
.
11.11.2016.