О П Р Е Д Е Л И: 18/24.1.2017г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Ю.В.А. *** Велики до магазин „Светлина“, в близост до пл. Оборище,  управлявал МПС – „Тойота Авенсис“ с рег. № Н 4992 ВН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 2.23 промила, установено по надлежния ред /съгласно Наредба № 30 на МВР, МП и МЗ от 27.06.2011 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС/ с алкотест „Дрегер 7510“ с фабричен номер ARBB-0004 в 01.48 ч., с поредна проба № 05846. Деянието е  извършено виновно при пряк умисъл, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ШЕСТ месеца и наказание „глоба“ в размер на ТРИСТА лева.

На основание чл. 66 от НК отлага изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.

На основание чл. 343г от НК лишава подсъдимия Ю.В.А. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, приспада времето, през което е бил лишен  от това право по административен ред, считано от 15.01.2017 г.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, приспада времето, през което е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа, считано от 15.01.2017 г.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 82/2017 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.