О п р е д е л и : 34/27.2.2017г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по НП №170/17 г. по описа на РУ – Шумен, по силата на което:

        1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият  В.М.В. е виновен за това, че на 20.02.2017 г. в гр.Шумен  управлявал   л.а. „Опел Астра“  с рег. № Н 0419 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 2,21 на хиляда, установено с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“, с фабр. №ARBB 0004 - престъпление по чл.343б ал.1  НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

С деянието не са причинени  вреди.

2. За горепосоченото престъпление на основание чл.343б ал.1 НК вр.  чл.55 ал.1 т.1  от НК налага на обвиняемия В.М.В. наказание “лишаване от свобода” за срок от 5 месеца,

както и наказание „глоба” в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.

        3. На осн. чл.66 ал.1 НК отлага изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) години.

        4. На осн. чл.59 ал.2 вр. ал.1 НК зачита  времето, през което обвиняемият  В.М.В. е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа, със Заповед за задържане  № УРИ 1729з-52/20.02.2017 г.

5. На осн. чл.343г  вр. чл.37 ал.1 т.7 НК налага на обвиняемия В.М.В. наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1 (една) година.

6. На осн. чл.59 ал.4 НК  зачита  времето на лишаване по административен ред  от право да управлява МПС, считано от 20.02.2017 г., със ЗПАМ №17-0869-000077/21.02.17 г.

 Прекратява производството по НП №170/17 г. по описа на РУ – Шумен.       

                ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №425/17 г. на ШРС.

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.