О п р е д е л и : 78/3.5.2017г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по БП № 459/17 г. по описа на РУ – Шумен, по силата на което:

        1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Т.К.Т. е виновен за това, че на 22.04.2017 г.  около 20:40 ч  в с.Мараш, общ. Шумен по ул. „Георги Димитров“ до дом №27 управлявал МПС -  л.а. „Ситроен 3Х“  с рег. № Н 6736 АХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,72 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза  № 58/25.04.2017 г. - престъпление по чл.343б ал.1  НК.

2. За горепосоченото престъпление на основание чл.343б ал.1 НК вр.  чл.55 ал.1 т.1 НК налага на подсъдимия Т.К.Т. наказание “лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) месеца,

както и наказание „глоба” в размер на 200 (двеста) лева.

        3. На осн. чл.66 ал.1 НК отлага изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) години.

       4. На осн. чл. 59 ал.2 НК от наказанието „лишаване от свобода“ приспада времето, през което подсъдимият Т.К.Т. е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР  със заповед УРИ 1729з 138/22.04.2017 г.

        5. На осн. чл.343г НК вр. чл.37 ал.1 т.7 НК налага на подсъдимия Т.К.Т. наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 (десет) месеца.

6. На осн. чл.59 ал.4 НК от определеното наказание „лишаване от право да управлява МПС“ приспада времето, през което подсъдимият Т.К.Т. е бил лишен  от право  да управлява МПС по административен ред, считано от 22.04.2017 г.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

С деянието не са причинени  щети.

        6. Направените по делото разноски в размер на 31 лв. възлага в тежест на подсъдимия Т.К.Т., които да бъдат платени по сметка на ОДМВР - Шумен.

                ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 982/17 г. на ШРС.

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.