Р Е Ш Е Н И Е

                                                       414/28.7.2017г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На двадесет и осми юли  две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:     

Председател: Пл.Недялкова  

Секретар: Цв.К.

Прокурор: Е. Янчева

Като разгледа докладваното от районния съдия

АНД №1520 по описа за 2017г.  

Р  Е  Ш  И :  

 

ПРИЗНАВА обвиняемия  И.Д.Г., ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Тутракан, живущ ***, български гражданин, реабилитиран, основно образование, неженен, работещ ЗА ВИНОВЕН В  ТОВА, ЧЕ на 08.06.2017г. в гр.Шумен при управление на лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № XF VN 60 извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото /умишлено пресякъл по пътното платно движението на л.а.„Ситроен СХ Авантаж“ с рег. № Н 4940 АМ, обиждал и псувал Г.А.В., нанесъл й удари с ръка, нанесъл удари с крак по л.а.„Ситроен СХ Авантаж“ с рег. № 4940 АМ/  - престъпление по чл. 325  ал.3, във вр. с ал.1 от НК и на основание чл. 78 А ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му  НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1500 / хиляда и петстотин / лева.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХXI от НПК в 15 - дневен срок от днес  пред ШОС.  

 

Районен   съдия: