Р  Е  Ш  Е Н И Е   № 461/26.9.2017г.

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Е.С.М. с ЕГН **********, роден на ***г. в с. Черноглавци, живущ ***, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, пенсионер  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 23.07.16г. в гр. Шумен на кръстовището, образувано при пресичането на ул. „Паламара" с буп. „Симеон Велики“ при управление на МПС - л.а. „Опел Мерива“ с per. № Н 8025 ВН нарушил правилата за движение по пътищата, а именно разпоредбата на чл. 47 от ЗДП, която задължава водача на превозното средство, приближаващо се към кръстовище, да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението които имат предимство; чл. 50, ал.1 от ЗДП която задължава водача на пътното превозно средство, движещо се в района на кръстовище по път, който не е сигнализиран като път с предимство, да пропусне пътните превозни средства, които се движат по пътя, сигнализиран като път с предимство и разпоредбата на чл. 46 ал. 2 от ППЗДП, според която в случай на регулиране на движението с пътен знак В2 водачът на ППС е длъжен да спре на стоп линията или ако няма такава - на пинията, на която е поставен знакът, като преди да потегли отново водачът е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които имат предимство и по непредпазливост причинил на Я.А.Г., ЕГН ********** средна телесна повреда - трайно затрудняване на движението на левия горен крайник за срок по - голям от 1 месец,  изразяващо се е счупване на лявата ключица във външния й край - престъпление по чл.343 ал.1 б.б пр.2, във вр. с чл.342 ал.1 от НК и  на основание чл. 78 А ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му  НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 лева /хиляда / лева.

    Приложения към делото  CD се оставя по делото.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обв. Е.С.М. с ЕГН ********** да  заплати в полза на бюджета по сметка на  ОД на МВР – Шумен направените в досъдебното производство разноски в размер на 509.69 лева и по сметка на ОД на МВР – Търговище направените в досъдебното производство разноски в размер на 30.00 лева, както и 5 лева при издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХXI от НПК в 15 - дневен срок от днес   пред ШОС.