РЕШЕНИЕ

 

   439/4.9.2017г.  , гр.Шумен 

Шуменският районен съд, ХІІ състав

На четвърти септември 2017 година

В публично заседание в следния състав:  

Председател: Ивелина Димова

Секретар: М.М.

Прокурор: К.Киряков  

като разгледа докладваното от съдията АНД № 1786/17г. по описа на ШРС,

РЕШИ:

 

Признава обвиняемия Т.И.Т., с ЕГН: **********, роден на ***г***, разведен, неосъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 15.12.12г. в гр.Шумен, като управител и представител на „Т. авточасти“ ООД-гр. Шумен, ЕИК:127038859, в 30-дневен срок от спиране на плащанията, считано от 15.11.2012г., не поискал от Окръжен съд-Шумен да открие производство по несъстоятелност - престъпление по чл.227б, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го освобождава от наказателна отговорност.

Налага на Т.И.Т., с ЕГН: **********, административно наказание “глоба” в размер на 1000.00 /хиляда/ лева за престъплението по чл.227б, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Осъжда Т.И.Т., с ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР –Шумен, сумата от 266,00/ двеста шестдесет и шест / лева, представляваща направени деловодни разноски, както и 5/пет/ лева за издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от обявяването му на страните пред Шуменски окръжен съд.  

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :