П Р И С Ъ Д А

 

43/7.9.2017г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, ХІІ състав

На седми септември 2017 година

В публично заседание в следния състав:  

Председател: Ивелина Димова

Секретар: М.М.

Прокурор: К.Киряков  

като разгледа докладваното от съдията НОХД № 1017/17 г. по описа на ШРС  

ПРИСЪДИ:

 

Признава подсъдимия Д.Е.Т., роден на ***г***, с постоянно местоживеене ***, български гражданин, осъждан, неженен, безработен, със средно образование, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.06.15г., в с.Велино, обл.Шумен, при управление на МПС- колесен трактор марка “Клаас” с рег. № Н 04163, нарушил правилата за движение по пътищата (чл.20, ал.1 от ЗДП, изискващ от водачите да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват), с което по непредпазливост причинил значителни имуществени щети на ППК „Бразди“ –с.Велино на обща стойност 33057,74 лева, като повредил следните, собствени на кооперацията вещи: на колесен трактор марка “Клаас” с рег. № Н 04163 причинил вреди в размер на 32281,84 лева; на навес в стопански двор- вреди в размер на 540 лева и на лек автомобил марка „Опел Кадет“ с рег.№ НС 4925 АТ- вреди в размер на 235,90 лева, поради което и на основание  чл.343, ал.1, б.”А”, вр. с чл.342, ал.1 и чл.54 от НК го осъжда на  ШЕСТ  МЕСЕЦА “лишаване от свобода”.                        

На основание чл.343г, във връзка с чл.37 т.7 от НК, лишава подсъдимия Д.Е.Т., с ЕГН: ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от седем месеца.

На основание чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 ал.1 от НК определя общо наказание на подсъдимия Д.Е.Т., с ЕГН: ********** по настоящата присъда с определение за одобряване на споразумение, постановено по НОХД№1656/16г. на ШРС, като налага най-тежкото от определените наказания, а именно шест месеца лишаване от свобода. 

На основание чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 ал.2 от НК присъединява към определеното общо наказание наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от седем месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното общо наказание лишаване от свобода за срок от три години.

На основание чл.25 ал.2 от НК приспада от определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията по посочените присъди.

Осъжда подсъдимия Д.Е.Т., с ЕГН: ********** да заплати на ППК „Бразди“ –с.Велино, сумата от 27137.43 лева / двадесет и седем хиляди сто тридесет и седем лева и четиридесет и три ст./, представляваща обезщетение за причинените на кооперацията имуществени вреди в резултат от извършеното от подсъдимия престъпление, като уважен граждански иск, предявен от пострадалото лице в хода на съдебното производство, ведно със законната лихва, считано от 30.06.2015г. до окончателното изплащане на сумата.

На основание чл.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, осъжда подсъдимия Д.Е.Т., с ЕГН: **********, да заплати държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 1085.50 лева / хиляда и осемдесет и пет лева и петдесет ст./.

 

На осн. чл.189, ал.3 от НПК осъжда подсъдимия Д.Е.Т., с ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата направените деловодни разноски в размер на 170.23 лв. /сто и седемдесет лева и двадесет и три ст./, от които сумата от 159,92 лева- по сметка на ОД на МВР-Шумен, а сумата от 10,31лв.- по сметка на Висш съдебен съвет, както и 5 лв./пет лева/ такса за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред Шуменски окръжен съд. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: