О П Р Е Д Е Л И: 150/27.7.2017г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият К.В.К. ***, в сградата на КОЦ гр. Шумен, в условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи – 1 бр. лаптоп марка „HP“ модел 250, 1 бр. черна чанта за лаптоп „HP“, 2 бр. дискети, мишка за компютър, всички вещи на обща стойност 550.00 лева от владението на В. И. К. от гр. Шумен, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. Деянието е  извършено виновно при пряк умисъл, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от НК, вр. чл. 194, ал. 1, т. 1 от НК, вр. чл. 29,, ал. 1, б. „а“ и „б“ от НК, вр. чл. 55, ал. 1 от НК, му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ДЕСЕТ месеца.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС определя първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, приспада времето, през което е бил задържан по ЗМВР  за срок от 24 часа, считано от 14.07.2017 г.

Причинените с деянието щети са възстановени.

ОСЪЖДА К.В.К. да заплати в полза на държавата сумата от 65.00 /шестдесет и пет/ лева, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 833/2017 г. на РУ при ОДМВР – Шумен, която следва да бъдат внесени по сметка на ОД на МВР, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист, по сметка на РС Шумен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1656/2017 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.