О П Р Е Д Е Л И:      152/31.7.2017г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1692 по описа на ШРС за 2017 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемия Т.С.Д. на 15.07.2017 год., около 14.00 часа в гр. Шумен по ул. „Калиакра“ до склад „Захарни изделия“, управлявал МПС – л.а. „Мерцедес“ с рег. Н 3212 АТ, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на СУМПС, наложено му със Заповед за прилагане на ПАМ № 217-12/07.06.2012г. - престъпление по чл. 343в, ал.3 от НК

            Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

С деянието не са причинените имуществени вреди.

За гореописаното деяние и на осн. чл. 343в, ал.3 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК, във вр. с чл. 42а, ал.2, т. 1 и т.2 от НК му НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки:

- по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 10 (десет) месеца с периодичност ДВА пъти седмично;

- по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от  10 (десет) месеца, както и ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста лева);

По делото няма направени разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1692/2017г. по описа на Шуменски районен съд и БП № 843/2017 г. по описа на РУ на МВР гр. Шумен.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.