О п р е д е л и : 156/9.8.2017г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по НП №927/17 г. по описа на РУ – Шумен, по силата на което:

        1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият И.Г.И. е виновен за това, че на 02.08.2017 г. в гр.Шумен  по ул. „Владайско въстание“ на кръстовището с ул. „Поп Андрей“  в посока ул. „Ивайло“ управлявал МПС -  лек автомобил „Форд Ескорт 1.8 ТД“  с рег. № Н 5809 АР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно:  1,41 на хиляда, установено по надлежния ред – с годно техническо средство  „Алкотест Дрегер 7510“  фабр. №ARDN 0034, с проба №1227 - престъпление по чл.343б ал.1  НК.

Деянието е извършено умишлено и виновно.

Не са причинени имуществени вреди.

Веществени доказателства към делото не са приобщени

2. За горепосоченото престъпление на основание чл.343б ал.1 НК вр.  чл.55 ал.1 т.1 НК налага на обвиняемия И.Г.И. наказание 4 (четири) месеца  лишаване от свобода”,

както и наказание „глоба” в размер на 300 (триста) лева.

        3. На осн. чл.66 ал.1 НК отлага изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години.

        4. На осн. чл.343г  НК и чл.37 ал.1 т.7 НК лишава обвиняемия И.Г.И. от право да управлява МПС за срок от 10 месеца.

        5. На осн. чл.59 ал.2 вр. ал.1 НК приспада и зачита времето от 02.08.2017 г., през което обвиняемият И.Г.И.  е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа със Заповед № УРИ 1729з-277/02.08.2017 г.

        6. На осн. чл.59 ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемият И.Г.И. е бил лишен от правоуправление по административен ред, считано от 02.08.2017 г.

      По делото няма направени разноски.

                Прекратява производството по НП №927/17 г. по описа на РУ – Шумен.       

                ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1789/17 г. на ШРС.

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.