П Р О Т О К О Л

 

155/9.8.2017г. , гр. Шумен

 

            Шуменският районен съд в публично съдебно заседание на 09.08.2017 година, в състав:  

                                                                                               Председател: Ивелина Димова                                                                                                                                                         

при участието на секретаря Ж. А. и прокурор Дияна Петрова сложи за разглеждане НОХ дело № 1790 по описа за 2017 год., докладвано от районния съдия.  

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

………  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1790 по описа на ШРС за 2017 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият К.И.К. е виновен в това, че на 03.08.2017 г. в гр. Шумен, по ул. „Владайско въстание“ на кръстовището с ул. „Поп Андрей“ в посока ул. „Ивайло“ управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № Н 7781 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.73 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба № 30/2001 г. за реда и за установяване по надлежния ред съгласно упойващо вещество от водачите на МПС /с техническо средство Алкотест дрегер с фабричен номер  ARDN 0034, с поредна проба № 1228/ - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

 

За горепосоченото деяние на основание чл. 343б, алт.1 от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия К.И.К. се налага наказание “лишаване от свобода“ за срок от 6 /шест/ месеца и „глоба“ в размер на 300 /триста/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ се отлага за срок от 3 /три/ години.

От субективна страна деянията са извършени виновно, при пряк умисъл.

С деянията не са причинени имуществени вреди.  

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1790/2017 г. по описа на ШРС и по НП № 928/2017 г. по описа на Районно управление – Шумен.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Съдът разяснява на обвиняемия последиците от одобреното споразумение.

 

Заседанието приключи в 10.30 часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

СЕКРЕТАР: