П Р О Т О К О Л

 

180/25.9.2017г.  

2017 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд - Шумен

 

 

Дванадесети състав

На двадесет и пети септември

две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

И. Димова

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: М. Митева

Прокурор: Св. Михайлова

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 2182 по описа за 2017 год.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:  

…….

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2182/2017 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият А.С.А. на 11.09.2017 г. в с. Средня, обл. Шумен, по ул. И.Х. в близост до стопанския двор в посока с. Новосел, управлявал МПС – мотопед „Пежо“ с номер на рама VGA41300000004995, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи – престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК, вр. чл. 345, ал. 1 от НК.

От субективна страна престъплението е извършено виновно с пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 345, ал. 2 от НК, вр. чл. 345, ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК се налага наказание “глоба” в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/.

 

По делото няма направени разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2182/2017 г. по описа на ШРС и БП № 1089/2017 г. по описа на РУ гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието приключи в 10.15 часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.

 

СЕКРЕТАР:                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: