О П Р Е Д Е Л И:

 

182/28.9.2017г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият А.Ш.И. ***, управлявал МПС – мотопед марка „Атала“ с номер на раба ZG7S2D05010010111, което не е регистрирано по надлежния ред предвиден в Наредба I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. Деянието е  извършено виновно при пряк умисъл, поради което и на основание чл. 345, ал. 2 от НК, вр. чл. 345, л. 1 от НК, вр. чл. 57, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК, му налага наказание „глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева.

 

С деянието не са причинени съставомерни щети.

По делото не са направени деловодни разноски.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2226/2017 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.