О П Р Е Д Е Л И:      185/29.9.2017г.

 

            ОДОБРЯВА така постигнатото Споразумение между страните по НОХД № 2232 описа на ШРС за 201. за това, че подсъдимият М.Н.Д. е виновен в това, че на 19.09.2017г. в гр. Шумен, по ул. „Генерал Тотлебен“ № 25, в посока ул. „Генерал Скобелев“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „БМВ 318“, ДК № Н 9932 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2‰, а именно 1.42‰, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“, с фабричен № ARBB-0004 и проба № 06906 в 04.11 часа на 19.09.2017г.- престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

За горепосоченото деяние, на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК от НК, на подсъдимия се налага наказание “Лишаване от свобода”, за срок от 6 /шест/ месеца и глоба в размер на 200/двеста/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието “Лишаване от свобода”, се отлага за срок от 3 /три/ години.

На основание чл.59, ал. 2 от НК зачита времето, през което подсъдимият е бил задържан по ЗМВР за 24 часа със Заповед за задържане на лице № УРИ 1729з340/19.09.2017г.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

С престъплението няма причинени имуществени вреди.

По делото няма приложени веществени доказателства.

По делото няма направени деловодни разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2232/2017 год. по описа на ШРС и БП № 1127/ 2017г. по описа на РУ - Шумен.

Определението за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.