О П Р Е Д Е Л И:231/29.11.2017г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2835 по описа на ШРС за 2017 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият А.Р.И. е виновен в това, че:

1. На 30.07.2017 г. в гр. Шумен, в съучастие като съизвършител с Б.Т.А., ЕГН **********, К.С.Д., ЕГН ********** и П.Е.А., ЕГН **********, по хулигански подбуди причинил лека телесна повреда на Н.В.В. от гр. Шумен, изразяваща се в счупване на седмото ребро вдясно, множествени охлузвания и кръвонасядания в областта на главата, предната коремна стена двустранно, седалището, двата горни и двата долни крайника, палпаторна болезненост в дясната задушно тилна област на главата и на челото в дясно, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 от НК, във вр. чл. 130, ал. 1 от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК.  

От субективна страна деянието е извършено виновно при пряк умисъл.  

За горепосоченото деяние на обвиняемият А.Р.И., ЕГН ********** на основание чл.131, ал. 1, т. 12 от НК, във вр. чл. 130, ал. 1 от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК се налага наказание “Пробация”, със следните пробационни мерки, а именно:

-          по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;

-       по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца.  

2. На 30.07.2017 г. гр. Шумен, в съучастие като съизвършител с Б.Т.А., ЕГН **********, К.С.Д., ЕГН ********** и П.Е.А., ЕГН **********, по хулигански подбуди причинил лека телесна повреда на С.Й.М. от гр. Шумен, изразяваща се в нанесена разкъсноконтузна рана по лигавицата на долната устна вляво, кръвонасядане и лацерация по лигавицата на горната устна вляво, кръвонасядания по гръдния кош, корема и дясното рамо, охлузвания по предната страна на двете подбедрици, палпаторна болезненост в окосмена част на тила вдясно, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 от НК, във вр. чл. 130, ал. 1 от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК.  

От субективна страна деянието е извършено виновно при пряк умисъл.  

За горепосоченото деяние на обвиняемият А.Р.И., ЕГН ********** на основание чл.131, ал. 1, т. 12 от НК, във вр. чл. 130, ал. 1 от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК се налага наказание “Пробация”, със следните пробационни мерки, а именно:

-          по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;

-       по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца.  

На основание чл. 23, ал. 1  от НК, определя общо наказание на обвиняемия А.Р.И. между наказанията “пробация” в размер на по - тежкото от тях, а именно: „Пробация“, изразяваща се в следните пробационни мерки:

-          по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;

-       по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца.  

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемия А.Р.И., ЕГН ********** е бил задържан на основание чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице № 1729з-270/02.08.2017 г.  

С деянията не са причинени съставомерни щети.

Веществени доказателства по делото няма.  

ОСЪЖДА обвиняемият А.Р.И., ЕГН ********** да заплати сумата от 163.99 лв. /сто шестдесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 908/2017 г. по описа на РУ - Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОДМВР – гр. Шумен, както и 5 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист по сметка на РАЙОНЕН СЪД –ШУМЕН.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2835/2017 г. по описа на ШРС и по ДП № 908/2017 г. по описа на РУ - Шумен.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.