Р Е Ш Е Н И Е

                                                                48/25.1.2017г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети  състав

На двадесет и пети януари две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател:Кр. Кръстев                                              

Секретар: Ф. А.

Прокурор: Д. Петрова

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от административен характер № 3218 по описа за 2016г.  

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА  Б.Г.Б. с ЕГН **********, български гражданин, роден на ***г***,  с постоянен адрес ***, със средно образование, работи, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 17.10.2016г., около 14.00 ч., в гр. Шумен, по бул. „Велики Преслав“ управлявал МПС – лек автомобил „Сеат Ибиза“, с рег. № Н 94 76 АР, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 15-0869-000847/19.06.2015г., влязло в законна сила на 15.06.2016г. - престъпление по чл. 343В ал. 2 от НК  и на основание чл. 78 А ал.1 от НК  ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  като му налага административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда лева / лева. 

На основание чл. 189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА Б.Г.Б. да заплати направените разноски по досъдебното производство в размер на 77,28 лв. по сметка на ОД към МВР гр. Шумен, както и такса от 5 лева при издаване на изпълнителен лист.

 

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК в 15 - дневен срок от днес пред ШОС.

 

Районен   съдия: