П Р О Т О К О Л

 

гр. Шумен, 05.02. 2018 година

 

Районен съд - Шумен в публично съдебно заседание на 05.02.2018 година, в състав:  

                                                                                      Председател: Н. Кирилова                                                                           

при участието на секретаря Т. Д. сложи за разглеждане АХ дело № 401 по описа за 2018 год., докладвано от районния съдия.  

…..

 

Производство по Указа за борба с дребното хулиганство.  

По внесен на 05.02.2018 г. в Районен съд - Шумен от Началника на РУ - Шумен Акт за констатиране на дребно хулиганство от същата дата и съпътстващи писмени документи, лицето К.Р.Б., ЕГН ********** е предложено за административно наказание по реда на УБДХ за извършена от него проява на дребно хулиганство. С акта са представени и материали, събрани в хода на извършената от органите на Полицията проверка по случая.

Предложеният за наказание К.Р.Б. се признава за виновен, като дава обяснения за случилото се на процесния ден – 03.02.2018 г., като в защитната си реч заявява, че действително е възникнал инцидента на посоченото място в центъра на     гр. Шумен, но същият е бил под въздействието на употребеният от него алкохол и нищо не си спомня. В последната си дума изразява становище, че съжалява за случилото се, като моли съда да му наложи наказание „глоба“, без да изразява становище относно размера на наказанието.

Районна прокуратура – Шумен, надлежно уведомена, не изпращат представител и не депозира писмено становище.

РУ – Шумен, надлежно уведомени, не изпраща процесуален представител и не депозира допълнително писмено становище по случая.

След преценка на събраните по делото доказателствени материали, доводите и становището на предложения за наказание нарушител, съдът намира за установено следното:

От фактическа страна:

На 03.02.2018 г. около 13.30 ч. на южното платно на бул. „Славянски“ в гр. Шумен, на общинския паркинг над Държавен куклен театър „Васил Друмев“ било паркирано МПС, управлявано от Б.А.. В посочения лек автомобил по това време освен водача Б.А. били дъщеря му К.А. и нейната приятелка А.Х., изчаквайки своята приятелка Б. Д.. В този момент към колата се приближил нарушителят К.Б., който бил употребил значително количество алкохол и бил в явно нетрезво състояние. Тогава направил опит да отвори вратата на автомобила, но А. го отпратил. Малко по-късно, след като Б. Д. се качила в МПС, Б. отново се приближил към лекия автомобил. Извадил газ – сигналния си пистолет, насочил го към намиращите се в автомобила лица и възпроизвел два броя изстрели, след което се отдалечил към паркираният си автомобил, марка „БМВ“ с рег. № Н 4444 ВМ, където оставил пистолета си. Свидетелите на инцидента по това време станали намиращите се в лекия автомобил, управляван от А. лица. Във връзка с инцидента на място пристигнали полицейските служители, а именно полицейски служител Д. С. Д. и Д. С. Д.. Установената фактическа обстановка се потвърждава недвусмислено от приложените по делото сведения от свидетелите Б. И. А., Б. М. Д., А. Г.Х. и К. Б.ова А.а, а така също и от приложената по делото докладна записка, изготвена от полицейските служители по повод процесния инцидент Д. С. Д. и Д. С. Д..

От правна страна:

От правна страна: Видно от данните по полицейската преписка и от събраните по делото писмени доказателства, се касае за едно непристойно поведение на обществено място, изразяващо се в употреба на неприлични изрази на висок тон, на публично място, пред повече хора, проява на оскърбително отношение и държане към гражданите, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност деянието на нарушителката не представлява престъпление по чл. 325 от НК, а съдът го квалифицира като проява на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ.

Съдът, като съобрази дадените от нарушителката обяснения и мотивите, които са провокирали същата да извърши въпросната проява, като отчете тежестта на извършеното нарушение и обремененото му съдебно минало, доколкото става ясно, че същият е многократно осъждан до настоящия момент, както и финансовото му състояние, счита за справедливо да наложи на нарушителя К.Р.Б. административно наказание, предвидено във втората алтернатива на чл. 1, ал. 1 от УБДХ в размер на около средния, предвиден в цитирания указ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, б. ”а” от УБДХ, във вр. чл. 1,     ал. 1 от цитирания указ, съдът  

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА предложеният К.Р.Б., ЕГН **********,*** за виновен в това да е извършил проява на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ на 03.02.2018 г. в  гр. Шумен, като употребил газ - сигнален пистолет, възпроизвеждайки изстрели на публично място, пред повече хора - в присъствието на свидетелите Б. И. А., Б. М. Д., А. Г.Х. и К. Б.ова А.а, като е проявил оскърбително отношение и държание към гражданите, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност деянието му не представлява престъпление по чл. 325 от НК, поради което и на основание чл. 6, ал. 1, б. ”а” от УБДХ, във вр. чл. 1, ал. 1, т. 2 от УБДХ му налага административно наказание “глоба”, в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в срок от 24 часа от днес пред ШОС.

В случай на жалба насрочва делото пред ШОС за 08.02.2018 г. от 14.00 часа.