П Р И С Ъ Д А  

                                                                        30/26.4.2018г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети  състав

На двадесет и шести април две хиляди и осемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател: Кр. Кръстев

Секретар Ф. А.

Прокурор Ж. Стоянова

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от общ характер № 398 по описа за 2017г.  

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Р.М.Й. с ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 02.04.2010г. в гр. Шумен, хотел „Шумен“ самостоятелно и в съучастие като съизвършител с А.М.Й. ЕГН **********, чрез слово-използването на думата „ОТОМАН“ – самостоятелно и като абревиатура на учредяваната политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“, заявлението, че“… ако успеем да направим някаква промяна, бих искал моят роден град Търговище да се казва Ески Джумая“, задаването на въпроса „Кой Вие е казал, че е български град? Търговище повече от 500 години е бил турски град“, както и по друг начин – носене на шапка „фес“, използването на турския военен марш „Чеддин деде, неслин баба“ и песента „Джелем, джелем“ – като химн на учредяващата се политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – ОТОМАН, е проповядвал национална и етническа омраза към българската нация и българския етнос, поради което и на основание чл.162, ал.1 от НК  във вр. с чл. 20 ал.2 от НК във вр. с чл. 2 ал.2 от НК във вр. с чл.54 от НК,  ГО ОСЪЖДА на 4 /четири/ месеца „Лишаване от свобода”, „глоба/ в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, както и с „обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез поставяне на съобщението на таблото на кметство Славяново общ. Попово.

ПРИЗНАВА подсъдимият Р.М.Й. с ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 02.04.2010г. в гр. Шумен, хотел „Шумен“ самостоятелно и в съучастие като съизвършител с А.М.Й. ЕГН **********, чрез слово-използването на думата „ОТОМАН“ – самостоятелно и като абревиатура на учредяваната политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – ОТОМАН, както и по друг начин  - носене на шапка „фес“, използването на символа полумесец в знамето на учредяващата се политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – ОТОМАН, насрочването и организирането на 02.04.2010г. на учредителното събрание на политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – ОТОМАН – Разпети петък по християнската религия (източно православно вероизповедание), символното използване на цветовата комбинация „Зелено-жълто“ в знамето на учредяващата се политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – ОТОМАН, изпълняването на мюсюлманската молитва „намаз“ при полагането на венец на паметника на полковник К. в гр. Шумен – герой от Балканската война и Междусъюзническата война, е проповядвал омраза на религиозна основа, поради което и на основание чл. 164 ал.1 от НК във вр. с чл. 20 ал.2 във вр. с чл. 2 ал.1  от НК във вр. с чл. 54 от НК, ГО ОСЪЖДА на 4 /четири/ месеца „Лишаване от свобода“

На основание чл. 23 ал.1 от НК определя на подсъдимия Р.М.Й. едно общо наказание от така наложените, а именно 4 /четири/ месеца “лишаване от свобода”

На основание чл. 23 ал.2 от НК присъединява към така определеното общо наказание и наказанието „обществено порицание“

На основание чл. 23 ал.3 от НК присъединява към така определеното общо наказание и наказанието „глоба“ в размер на ½ , а именно 2500 лв.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимият А.М.Й. с ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Попово, български гражданин, женен, неосъждан  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 02.04.2010г. в гр. Шумен, хотел „Шумен“ самостоятелно и в съучастие като съизвършител с Р.М.Й. ЕГН **********, чрез слово-използването на думата „ОТОМАН“ – самостоятелно и като абревиатура на учредяваната политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“, както и по друг начин –  използването на турския военен марш „Чеддин деде, неслин баба“ и песента „Джелем, джелем“ – като химни на учредяващата се политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – ОТОМАН, е проповядвал национална и етническа омраза към българската нация и българския етнос, поради което и на основание чл.162, ал.1 от НК  във вр. с чл. 20 ал.2 от НК във вр. с чл. 2 ал.2 от НК във вр. с чл. 54 от НК,  ГО ОСЪЖДА на 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода”, „глоба“ в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, както и с „обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез поставяне на съобщението на таблото на Столична община.

ПРИЗНАВА подсъдимият А.М.Й. с ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Попово, български гражданин, женен, неосъждан  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 02.04.2010г. в гр. Шумен, хотел „Шумен“ самостоятелно и в съучастие като съизвършител с Р.М.Й. ЕГН **********, чрез слово-използването на думата „ОТОМАН“ – самостоятелно и като абревиатура на учредяваната политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – ОТОМАН, както и по друг начин  - използването на символа полумесец в знамето на учредяващата се политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – ОТОМАН, насрочването и организирането на 02.04.2010г. на учредителното събрание на политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – ОТОМАН – Разпети петък по християнската религия (източно православно вероизповедание), символното използване на цветовата комбинация „Зелено-жълто“ в знамето на учредяващата се политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – ОТОМАН, изпълняването на мюсюлманската молитва „намаз“ при полагането на венец на паметника на полковник К. в гр. Шумен – герой от Балканската война и Междусъюзническата война, е проповядвал омраза на религиозна основа, поради което и на основание чл. 164 ал.1 от НК във вр. с чл. 20 ал.2 от НК във вр. с чл. 2 ал.1 от НК във вр. с чл. 54 от НК, ГО ОСЪЖДА на 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода“

На основание чл. 23 ал.1 от НК определя на подсъдимия А.М.Й. едно общо наказание от така наложените, а именно 3 /три/ месеца “лишаване от свобода”

На основание чл. 23 ал.2 от НК присъединява към така определеното общо наказание и наказанието „обществено порицание“

На основание чл. 23 ал.3 от НК присъединява към така определеното общо наказание и наказанието „глоба“ в размер на ½ , а именно 2500 лв.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.М.Й. да заплати в полза на държавата по сметка на ОП гр. Шумен сумата от 187лв. и 50 стотинки, направени разноски в досъдебното производство, както и такса от 5 лв. при издаване на изпълнителен лист. Сумата от 796 лв., направени разноски в досъдебното производство по сметка на НСС гр. С., както и такса от 5 лева при издаване на изпълнителен лист и сумата от 444 лв. и 73 стотинки, направени разноски в съдебното производство по сметка на ШРС, както и такса от 5 лв. при издаване на изпълнителен лист.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.Й. да заплати в полза на държавата по сметка на ОП гр. Шумен сумата от 187лв. и 50 стотинки, направени разноски в досъдебното производство, както и такса от 5 лв. при издаване на изпълнителен лист. Сумата от 796 лв., направени разноски в досъдебното производство по сметка на НСС гр. С., както и такса от 5 лева при издаване на изпълнителен лист и сумата от 444 лв. и 72 стотинки, направени разноски в съдебното производство по сметка на ШРС, както и такса от 5 лв. при издаване на изпълнителен лист.

Приобщените веществени доказателства остават към делото.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Шуменския окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

Районен  съдия