ОПРЕДЕЛЕНИЕ     № 46/9.2.2018г.  

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 465/2018 г. по описа на Районен съд – гр.Шумен.

Изпраща материалите по АНД № 465/2018 г. на Районна прокуратура - гр.Шумен за извършване на преценка за наличието или липсата на достатъчни данни за евентуално престъпно посегателство по чл. 325, ал.1 от НК  и чл. 216, ал. от от НК, като копие от тях следва да останат по делото.

            Настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване.