О П Р Е Д Е Л И: 23/23.1.2018г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Т.Т.Т. *** управлявал МПС – л.а. „Хонда ЦРВ“ с рег. № Н 7118 ВР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно, 1.65 промила, установено по надлежния ред. Деянието е  извършено виновно при пряк умисъл, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ШЕСТ месеца, както и наказание „глоба“ в размер на 200.00 /двеста/ лева.

            На основание чл. 66 от НК, отлага наказанието „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.

            На основание чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава подсъдимия Т.Т.Т. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ месеца.

            На основание чл. 59, ал. 4 от НК, приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 17.01.2018 г.

            На основание чл. 59, ал. 2 от НК, приспада времето, през което подсъдимият Т.Т.Т. е бил задържан по ЗМВР за срок от 24, часа със заповед за задържане на лице № УРИ 372з-8/17.01.2018 г.  

ОСЪЖДА Т.Т.Т. да заплати в полза на държавата сумата от 25.00 /двадесет и пет/ лева, представляваща направени деловодни разноски по БП № 81/2018 г. на РУ при ОДМВР – Шумен, която следва да бъдат внесени по сметка на ОД на МВР, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист, по сметка на РС Шумен.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 236/2018 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.