П Р О Т О К О Л 36/2.2.2018г.

 

2018 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд Шумен

 

 

Четиринадесети състав

На втори февруари

две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Кр. Кръстев

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: Ф. А.

Прокурор: Вл. Колев

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 313 по описа за 2018 год.

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:  

……

            Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

С.Т.С. – ЕГН **********, роден на *** ***, с пост. адрес ***, неженен, с основно образование, работи, осъждан - реабилитиран.  

……  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на закона и морала, намира, че споразумението следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 384, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 313/2018 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият С.Т.С. *** управлявал МПС – лек автомобил „БМВ 318И“ с рег. № Н 6353 ВР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.18 промила, установено по надлежния ред /Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози/ - с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. № ARBB0020 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено с пряк умисъл като форма на вина.

За гореописаното деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК му налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ЕДНА година.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

За гореописаното деяние се налага и наказание „глоба“ в размер на 200.00 /двеста/ лева.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 59, ал. 1, т. 1 от  НК се приспада от така наложеното наказание „лишаване от свобода“ времето, през което подсъдимият С.Т.С. е бил задържан със заповед за задържане на лице по ЗМВР за срок от 24 часа на 19.01.2018 г.

На основание чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава подсъдимия С.Т.С. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА година.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 24.01.2018 г.

 

По делото няма направени разноски.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 313/2018 г. по описа на ШРС и БП № 103/2018 г. по описа на РУ гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието приключи в 15.15 часа.

            Протоколът - изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

СЕКРЕТАР: