О п р е д е л и : 39/5.2.2018г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по БП №104/18 г. по описа на РУ – Шумен, по силата на което:

        1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият М.М.И. е виновен за това, че на 20.01.2018 г. по път SHU2162 км. 0+300, в посока с. Черна, обл.Шумен управлявал моторно превозно средство -  лек автомобил „Опел Вектра“  с рег. № Н 3140 ВР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно:  1,45 на хиляда, установено по надлежния ред – с годно техническо средство  „Алкотест Дрегер 7510“  фабр. №ARDN 0034, с проба №01632 - престъпление по чл.343б ал.1  НК.

2. За горепосоченото престъпление на основание чл.343б ал.1 НК вр.  чл.55 ал.1 т.1 НК налага на обвиняемия наказание 8 (осем) месеца  лишаване от свобода”,

както и наказание „глоба” в размер на 300 (триста) лева.

        3. На осн. чл.66 ал.1 НК отлага изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) години.

        4. На осн. чл.59 ал.2 НК зачита времето, през което обвиняемият М.М.И.  е бил задържан със Заповед № УРИ 372з-11/20.01.2018 г. на основание ЗМВР.

        С деянието не са причинени имуществени вреди.

       По делото няма направени разноски.        

                Прекратява производството по БП №104/18 г. по описа на РУ – Шумен.       

                ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №326/18 г. на ШРС.

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.