О П Р Е Д Е Л И:      40/7.2.2018г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 386/2018 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Г.П.Т. е виновен за това, че на 29.01.2018 г. в гр. Шумен, управлявал МПС – лек автомобил марка „Форд Фокус“, с рег. № Н 2770 ВМ,  с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно, 3.81 промила, установено по надлежния ред  /Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози/ с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с фабричен номер ARBA-0092, с поредна проба № 01005 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 54, ал. 1 от НК на обвиняемия Г.П.Т. се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 /една/ година.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.

За гореописаното деяние се налага и наказание „глоба“ в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, вр. 59, ал. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият Г.П.Т. е бил задържан на основание чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице № УРИ 372з-14/29.01.2018 г.

На основание чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемия Г.П.Т. от право да управлява МПС за срок от  1 /година/ и 6 /шест/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият Г.П.Т. е бил лишен от това право по административен ред със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП № 18-0869-000094/30.01.2018 г., считано от 29.01.2018 г.

По делото няма направени разноски.

С престъплението по делото няма приложени веществени доказателства и причинени имуществени вреди.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 386/2018 г. по описа на ШРС и БП № 140/2018 г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.