О П Р Е Д Е Л И: 41/8.2.2018г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Ц.Н.К. *** Освободител, управлявал МПС л.а. „Мерцедес Ц 220“ с рег. № Н 8397 ВН, след употреба на наркотично вещество – канабис и амфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „DRUG TEST 500“ с фабричен номер ARJF – 0023, съгласно Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози. Деянието е  извършено виновно при пряк умисъл, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ месеца.

            На основание чл. 66 от НК, отлага така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

            На основание чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава подсъдимия Ц.Н.К. от право да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ месеца.

            На основание чл. 59, ал. 4 от НК, приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 31.01.2018 г.

            На основание чл. 59, ал. 2 от НК, приспада времето, през което подсъдимият Ц.Н.К. е бил задържан по ЗМВР за срок от 24, считано от 31.01.2018 г.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, не се налага по-лекото наказание „глоба“.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 406/2018 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.