Мотиви към присъда по НОХД № 398 по описа за 2017г. на ШРС

 

На 20.02.2017г. от Шуменска Районна прокуратура е внесен в РС - гр. Шумен обвинителен акт по ПД № 13/2017г. по описа на ШРП, по който на 20.02.2017г. е образувано производство пред първа инстанция срещу Р.М.Й. с ЕГН ********** и А.М.Й. с ЕГН ********** и двамата с неизвестно местоживеене в кралство Белгия за извършени от тях престъпления от общ характер наказуеми по чл.162 ал.1 от НК във вр. с чл.20 ал.2 от НК във вр. с чл. 2 ал.2 от НК, по чл. 164 ал.1 от НК във вр. с чл. 20 ал.2 от НК във вр. с чл. 2 ал.1 от НК и по чл. 166 ал.1 предл.1 от НК във вр. с чл. 20 ал.2 от НК във вр. с чл. 2 ал.2. В диспозитивната част на обвинителния акт е посочено, че: 1. че на 02.04.2010г. в гр. Шумен, хотел „Шумен“ самостоятелно и в съучастие като съизвършители, чрез слово-използването на думата „О.“ – самостоятелно и като абревиатура на учредяваната политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“, заявлението, че“… ако успеем да направим някаква промяна, бих искал моят роден град Търговище да се казва Ески Джумая“, задаването на въпроса „Кой Вие е казал, че е български град? Търговище повече от 500 години е бил турски град“, както и по друг начин – носене на шапка „фес“, използването на турския военен марш „Ч.Д., Н.баба“ и песента „Джелем, джелем“ – като химн на учредяващата се политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – О., е проповядвал национална и етническа омраза към българската нация и българския етнос 2. че на 02.04.2010г. в гр. Шумен, хотел „Шумен“ самостоятелно и в съучастие като съизвършители, чрез слово-използването на думата „О.“ – самостоятелно и като абревиатура на учредяваната политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – О., както и по друг начин  - носене на шапка „фес“, използването на символа полумесец в знамето на учредяващата се политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – О., насрочването и организирането на 02.04.2010г. на учредителното събрание на политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – О. – Разпети петък по християнската религия (източно православно вероизповедание), символното използване на цветовата комбинация „Зелено-жълто“ в знамето на учредяващата се политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ – О., изпълняването на мюсюлманската молитва „намаз“ при полагането на венец на паметника на полковник К. в гр. Шумен – герой от Балканската война и Междусъюзническата война, е проповядвал омраза на религиозна основа. 3. че на 02.04.20110г. в гр. Шумен, хотел Шумен в съучастие, като съизвършители направили опит да образуват – насрочили и организирали учредително събрание за учредяване на политическа организация на религиозна основа – „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ О., като деянието е останало недовършено по независещи от двамата причини.

            Със свое определение от 11.10.2017г. съдът прекрати частично производството по делото относно извършеното престъпление по чл. 166 ал.1 предл.1 във вр. с чл. 20 ал.2 във вр. с чл. 18 ал.1 от НК, тъй като такова искане бе направено от страна на процесуалните представители на подсъдимите, пред факта, че на 02.10.2017г. е изтекла абсолютната давност за преследване на това престъпление.

В съдебно заседание представителят на ШРП поддържа възведените с обвинителния акт обвинения по отношение на подсъдимите и предлага на съда да наложи на подс. Р.Й. наказание при условията на чл. 54 от НК в размер на 6 месеца „лишаване от свобода“, „глоба“ в размер на 5000 лв. и „обществено порицание“ за първото, както и осем месеца „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 5000 лв. за второто престъпление. Предлага от така определените наказания, да бъде определено едно общо наказание до размера на по тежкото от тях, а именно осем месеца „лишаване от свобода“, редуциране на наложената глоба от 1/2 до размер от 2500 лв., както и присъединяване на наказанието „обществено порицание“. Изтърпяването на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ предлага да бъде отложено за срок от три години. Направените разходи по делото да бъдат поети от двамата подсъдими по равно. За подс. А.Й. предлага да се наложат същите наказания при същите условия.

Защитата на подсъдимия Р.Й. пледира за оправдателна присъда. Алтернативно моли за налагане на възможно най ниската присъда. Защитата на подс. А.Й. също пледира за оправдателна присъда, като алтернатива предлага,  възможно най-малкото наказание.

Процеса се провежда при условията на чл. 269 от НПК, тъй като подсъдимите са извън страната и въпреки положените неимоверни усилия не можаха да бъдат осигурени за процеса.

След преценка на събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното: Подсъдимият Р.М.Й. и заличеният свидетел Ж.Р.М. се запознали в края на 2009г. в Кралство Белгия, където пребивавали. В разговор между тях подс. Р. Й. споделил, че желае да учреди политическа партия. На 25.02.2010г. във вестник „Дума“, бр. 26 била публикувана Учредителна декларация на инициативен комитет, създаден в гр. Антверпен, Кралство Белгия, за създаване на политическа партия „О.“ – Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък. Членовете на Учредителния комитет били български граждани, живеещи в Кралство Белгия. Предстоящото събитие намерило отражение и в медиите, като в бр. 56/22.03.2010г. на в. „Топ новини“ на стр. 1-ва и 3-та била публикувана статия със заглавие „Ю. правят новата партия в Шумен“.

В началото на месец март 2010г. подс. Р.Й. се свързал по телефона със свид. О.М., с когото се били запознали в гр. Попово посредством общ познат – С.П.. Последният и свид. О.М. участвали в учредителното събрание на политическа партия „Мюсюлман демократичен съюз“. Подсъдимия Р. Й., казал на свид. О.М., че желае да учреди друга политическа партия с абревиатура „О.“. Казал му още, че желае именно той да организира провеждането на Учредителното събрание. Известно време след това със свид. М. се свързал и подс. А.Й., като поискал да се срещнат в гр. Шумен, както и да намери други лица, с които да говори, за да им обясни за партията. На следващия ден, след този разговор, в заведение „Алитонаходящо се в кв. „Гривица“ на гр. Шумен, се събрали около десет лица – подс. А. Й., свид. О.М., свид. А.М.А., заличения свидетел А.Й. и още няколко други лица. Подс. Ат. Й. почерпил присъстващите с безалкохолни напитки и храна. Обяснил им, че срещата е с добри цели и че желае да бъде учредена политическа партия „О.“, както и че думата „О.“ означавала мек вълнен плат, а абревиатурата била съкращение на „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“. Обяснил още, че политическата партия се създавала с цел  да обедини всички етноси в едно и че нямало ограничения за даден етнос да участва в нея, както и раздал устави на партията. След този разговор подс. Ат. Й. и свид. О.М., както и други лица посетили селата Мадара и Струйно, където се срещали с хора. Подс. Ат. Й. им обяснявал, че ще им помага.

Ж.Р.М. *** около една седмица преди датата 02.04.2010г., когато в кафе-сладкарницата на хотел „Шумен“ се състояла среща между него и свид. О.М. и А.М.А., както и заличения свид. А.Й.Й.. На тази среща Ж.М. казал на останалите да подкрепят т. нар. „Братя Ю.“ да си учредят партията като организират 500 лица, които да присъстват на учредителното събрание. На тази среща било уговорено още, че Ж.М. ще отговаря за организирането на хората от с. Вехтово, а А.А. ще отговаря за селата Ивански и Салманово.

В периода между проведената среща и предстоящото учредително събрание на 02.04.2010г. свидетелите А.А. и О.М., както и А.Й. и Ж.М. предприели действия по организацията на същото: както било уговорено свид. А.А. с негов познат пристигнали в с. Салманово където се свързали със свид. А.Д.М., който живеел там, бил член на училищното настоятелство, занимавал се с политика и хората му имали доверие. Обяснили му, че на 02.04.2010г. ще има концерт на С. М. и почерпка, като всичко щяло да бъде безплатно. Обещали още, че ще бъде изпратен автобус, който ще извози хората от селото до хотел „Шумен“, където щял да се състои концерта. Свидетелят А.М. раздал плакати, на които пишело , че ще има концерт на С. М., както и тениски и шапки. Свидетелят О. М. посетил дома на заличените свидетели А.Х. и Р.Х. и дал на съпругата на последния и още една жена декларации, които те следвало да попълнят, като им обещал, че ще им плати по 25 лв. за всяка една от тях. В декларациите следвало да се попълнят личните имена и ЕГН на лицата, които свид. О.М., дал на електронен носител-флаш памет. Това били декларации с които лицата, вписани в тях следвало да изразят своята воля за членство в политическа партия „О.“.

Освен това, в гр. Шумен, кв. „Бялата пръст“ свидетелите О. М. и А.М.А., както и А.Й. били разлепили обяви със следното съдържание: „ПОКАНА За всички наши симпатизанти, европейски граждани и споделящи нашите идеи и възгледи, да заповядат на учредителното събрание на партия „О.“ /Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък/ на 02.04.2010г. от 14.00 часа в гр. Шумен, хотел Шумен. Специален гост поп-фолк звездата С. М..“

За осигуряване на помещение, в което да бъде проведено учредителното събрание на 02.04.2010г. се погрижили подсъдимите А.Й. и Р.Й.. Месец преди събитието, те се свързали с Н.Й. *** и заявили дата на провеждане не мероприятието – 02.04.2010г., като два-три дни преди нея, разговаряли лично с него, за да бъдат уточнени подробностите-колко човека ще присъстват на мероприятието, какво ще бъде менюто. Подсъдимите обяснили на Й., че желаят да използват основния ресторант на хотела, че ще има много хора, тъй като ще се учредява партия и ще пее С. М.. Те платили уговорената цена в брой. Н.Й. възложил на ЕТ Л.-92гр. Шумен с управител свид. В.И. да охранява мероприятието.

Подсъдимия Р.Й. се заел и с организацията по озвучаване на концерта на свид. С. М., като за целта помолил свид. А.Х. да направи това, тъй като имал професионална техника.

На 30.03.2010г. се състояла поредната среща в гр. Шумен, хотел „Шумен“, на която присъствали подсъдимите Р.Й., св. О.М., св. А.А., както и Ж.М., А.Й., заличения свидетел Л. Д. и лице с имена М.Л.К., приятел на последния. На тази среща подс. Р.Й. казал, че е необходимо да се направи сценарий за деня на учредителното събрание . 02.04.2010г. Подс. Р.Й. желаел, когато се прави изказване на събранието, единият от Д. или Л.К. – които били чернокожи, да говори на развален български език, да се превеждало на турски и цигански език. Последното било необходимо, за да се видело, че имало и други етноси в партията. Ж.М. му опонирал, че така политика не се прави, като подс. Р.Й. отговорил, че може да не разбира от политика, но пък бил „революционер“. Съобщил още, че химни на партията щели да бъдат както турския военен марш „Ч.Д.“, така и ромската песен „Д.Д.“. Състояла се още една среща между същите лица отново в хотел „Шумен“, на която отново се обсъждал сценария на учредителното събрание. На срещата свид. А.А. настоявал да се поиска от ОД на МВР гр. Шумен съдействие, тъй като се очаквало да има протести от симпатизанти на ПП „Атака“ и „ВМРО“. Подсъдимия Р.М. казал, че щяло да бъде добре, ако имало протести. Впоследствие свид. А.А. убедил подс. Р.Й. да поиска съдействие от органите на МВР. Освен това подс. Р. Й. желаел преди да започне учредителното събрание на 02.04.2010г. в 12.15 часа, всички участници в него да отидат в джамията и да се помолят. Ж.М. отново опонирал на подс. Р. Й., като му обяснил, че ако повече от петнадесет лица отидат в джамията, това представлява шествие, за което те нямат разрешение, т.е. е противозаконно.

На 31.03.2010г. Ж.М. ***-пътнически транспорт“ ООД гр. Шумен заявка за извършване на „Случаен превоз“ по маршрут от селата Друмево, Салманово, Илия Блъсково и Мадара до хотел „Шумен“ в гр. Шумен с дата и час на тръгване 02.04.2010г., 10.00 часа. Били заявени шест автобуса. Заявката била придружена със списък на лицата, които трябвало да се транспортират. На 02.04.2010г. бил осъществен само един от заявените курсове – от с. Друмево до гр. Шумен, тъй като останалите от заявката автобуси били повредени. За последното /повредата на автобусите/ било съобщено на Ж.М. на 02.04.2010г., който заплатил сумата от 264.00 лв. в брой за транспортната услуга и за която била издадена фактура № 17211/02.04.2010г.

Междувременно районния мюфтия в гр. Шумен – свид. М.М.Х. прочел във вестник „Труд“, че ще се учредява политическа партия „О.“. Тъй като започнало да се спекулира с информацията, че учредяването на партията ще се извърши в джамията „Х.Ш.П.“, известна като „Томбул Джамия“, свид. Х. предложил на Главното мюфтийство на Реп. България да излезе с декларация, чрез която същото да се разграничи от политическа дейност и че не е възможно да се допусне в храма извършването на такава. Така и станало – на сайта на „Мюсюлманско изповедание“ била публикувана „Декларация на ръководството на мюсюлманското изповедание в Република България“ в която било отбелязано, че характерното при молитвата „Намаз“ е, че тя се изпълнява както колективно, така и индивидуално. В индивидуалната част всеки мюсюлманин персонално може да отправи молитва за каквото пожелае. В колективната част, обаче, не може да има ритуал, в който да бъде включен елемент на съпричастност към политически субект „О.“.

На 01.04.2010г. подс. Р. Й. се обадил на свид. О.М. и му съобщил, че същия ден в 14.00 часа следва да се яви в ОД на МВР гр. Шумен заедно със свид. А.А. и А.Й. и Ж.М..***, те били приети от С.И. – началник на сектор „Охранителна полиция“ при ОД на МВР гр. Шумен и им били връчени протоколи за предупреждение при провеждане на мероприятието – учредяване на политическа партия „О.“ да не нарушават обществения ред. Същата вечер в механата на хотел „Шумен“ се събрали около четиридесет човека – тъй наречените координатори, между които били О.М. и А.А., както и Ж.М.. Имало и хора от селата Буйново, Салманово, Ивански. Там бил и подс. Р.Й.. Целта на тази среща била да се направи разбор на утрешния ден – 02.04.2010г., как ще се процедира и да се опознаели.

На 02.04.2010г. – в случая петък, по църковния календар на източното православие е „РАЗПЕТИ ПЕТЪК“ , в гр. Шумен хотел „Шумен“, в основния ресторант бил направен опит за провеждането на учредителното събрание на политическа партия „О.“. Началният час на същото бил 14.00 часа. Този ден в най новата история на Република България, за пръв път е бил обявен за официален празник /почивен ден/.

Около 10.00 часа същия ден заличения свидетел Е.Й. отишъл в магазин за цветя, намиращ се на ул. „Съединение“ в гр. Шумен, зад сградата на съдебната палата и взел венец, който бил платен предварително. Занесъл венеца в хотел „Шумен“, предал го на подс. Р.Й., който го разцелувал и му дал сумата от 20 лв., като заявил, че много харесва венеца.

Преди обявения за начален час на учредителното събрание – 14.00 часа, подс. Р.Й. се разхождал пред хотел „Шумен“ с поставена на главата шапка тип фес. Обърнал се към симпатизантите на Българското национално движение ВМРО, които се били събрали в близост до хотел „Шумен“ и целели с всички законови средства да попречат на образуването на политическа партия „О.“. Докато те пеели химна на Република България, подс. Р.Й. се обърнал към тях, като широко разтворил ръце, повдигнал ги и затворил в дъга над главата си, след което казал: „Всички са мои гости. Поканени са и господата и дамите отгоре също. Да заповядат.“

В този момент към подс. Р. Й. се приближили журналисти от различни медии, между които свидетелите А.Й., М.М., К.К., В.В. и З.Р.. На въпроса каква е шапката на главата му, дали е фес, той отговорил, че е „гръцка“ шапка и я е сложил, тъй като била в тон с вратовръзката му. С ироничен тон обяснил, че е с френски обувки, английски костюм и турски слипове. Съобщил, че очакваните съмишленици, евентуални учредители на партията, са предимно от ромските махали , тъй като това е партия на малцинствата, на потиснатите, като той единствен се осмелил да изкаже тяхното мнение. Обяснил, че държавната система е тази, която потискала малцинствата и го правела от сто и тридесет години, също и днес.

На въпрос не обижда ли гражданите на република България носейки турски фес, подс. Р.Й. отговорил, че в момента се чувствал обиден от действията на привържениците на „ВМРО“ и „Атака“. Обяснил още, че под „алтернативен напредък“, като част от наименованието на бъдещата партия, се имало предвид малцинствата-ромите, турците, помаците, дори македонците, като българите трябвало да ги приемат. Казал още, че на българите можело и да им е много неприятно, но след двадесет години българи и малцинства щели да бъдат на 50%.

Подсъдимия Р.Й. заявил още, че ако успее да направи някаква промяна, би искал неговия роден град Търговище да се казва Ески Джумая, така както го е казвал преди много години. Бил попитан, защо желае да кръщава българските градове с турски имена, при което отговорил с въпрос: „Кой Ви е казал, че е български град?“. Казал още, че това е негова идея и че гр. Търговище не бил български град, той повече от 500 години бил турски град.

Когато започнали да пристигат гостите на събитието-бъдещите учредители, на входа на хотел „Шумен“-този от към основния ресторант, били посрещани от подсъдимите Р.Й. и А.Й., които се сменяли на ротационен принцип. Подс. Р. Й. продължавал да носи фес на главата си и посрещал идващите гости с поздрава „Селям алекум“. Фесът който подс. Р. Й. носел  на главата си представлявал мъжка вълнена шапка с форма на пресечен конус с червен цвят и червен пискюл в горната му част. Шапката която подс. Р. Й. носел на главата си- фесът-правел впечатление както на присъстващите гости, така и на събралите се журналисти, отразяващи събитието, тъй като с годините същият се е превърнал в символ на ислямската религия и османизма, в знак на засвидетелстване на вярата, на етническата принадлежност и на културната идентичност.

На входа на хотела на пристигащите гости бил раздаван устав на политическа партия „О.“. В него било записано, че основната цел на О. е чрез утвърждаване на толерантността, отговорността и морала като добродетели в обществото да се гарантира личната свобода на гражданите, да се установи политическа и икономическа стабилност в страната, което да доведе до просперитет на отделната личност, етносите и нацията като цяло.

В устава било записано още, че химни на О. са турския военен марш Ч.Д., Н.баба, възпяващ бойната храброст на турците и старата циганска песен „Д.Д.“, която през последните години се възприемала като марш на циганите в Европа – изпълнявал се за да бъдат накарани хората да разберат историята и експлоатацията им, за да ги обедини в борбата за човешки и граждански права като мигранти на потиснатите малцинства. Също така в устава било записано, че цветовете на партията ще бъдат зелен, който символизирал пророка М. и жълт, който пък символизирал царската власт и войнската слава. Знамето щяло да бъде с триъгълна форма, зелено, като в кръг оцветен в жълто, щяла да бъде изписано О..

В ресторанта на хотела имало поставена дълга правоъгълна маса, покрита със синя и бяла покривка, зад която било спуснато платно, разделено на две части, представляващо знамето на партията. Дясната му част, както е посочено в устава, било с триъгълна форма, зелено на цвят. Нямало кръг оцветен в жълто, а на зеления фон с жълти букви било изписано „О.“. В лявата част на платното бил изобразен син полумесец, поставен в кръг, очертан със син цвят. Около полумесеца в горната му част бил поставен надпис на турски език. В долната част имало надпис на български език, който гласял Турски син полумесец. В съвремието ни т.е. към датата на инкриминираното деяние, полумесецът се възприемал от всички народностни общности еднозначно – като символ на старата Османска империя и на съвременна република Турция.

Впоследствие журналистите задали въпроси и на подсъдимия А.Й.. На поставения въпрос, защо при образуване на партията присъстват чернокожите Д. и Л., подс. Ат. Й. отговорил, че те са техни приятели и солидарни с тяхната идея. На въпроса, какво означава, че т.нар. братя Ю. ще оглавяват онеправданите, подс. Ат. Й. отговорил, че в България имало доста псевдопатриоти, които казвали, че малцинствата имали професия-безработен, а те-малцинствата – нямали нищо против да работят и искали да си заменят местата с патриотите. Обяснил също така на журналистите, че с другия подсъдим – Р.Й. желаят да поднесат венец на паметника на ген. К., тъй като той бил починал за България, освен това бил близо до хотел Шумен. Желанието на брат си да сменя имената на български градове с турски подс. Ат. Й. обяснил с това, че това не е призив срещу целостта на държавата и било нормално гражданите да определят как да се казва града в който живеят.

Залата на ресторант „Шумен“ била посетена от около 70-80 лица, които идвали, стояли известно време, след което си тръгвали. Между тях имало и много деца. Там били и свидетелите В.Р.А., Е.М.И., А.Р.А., М.Б.М., Б.А.А., Е. Н.Р., А.С.С., А.А.А., Ю.А.С., Ю.Х.М., В.Г.А., Г. К. Х., А.С.А., А.А.Е., С.Х.Х. и др.

Както било обявено предварително в поканата за учредителното събрание, специален гост на събитието била поп фолк певицата С. М., която изпяла няколко песни, между които песента, „Д.Д.“ която в устава О. била отбелязана като химн на учредяваната политическа партия. За озвучаването на събитието се погрижил свид. А.Х..

Междувременно привържениците на Българското национално движение ВМРО и политическа партия „Атака“ поднесли венец и цветя пред паметника на ген. К.. След тях към паметника се отправили подсъдимите братя, придружавани от Д. и Л., които насели венеца, доставен по рано. След като венецът бил положен на паметника на ген. К., подсъдимите изпълнили мюсюлманската молитва „Намаз“.

След като на учредителното събрание не се събрали изискуемите 500 пълнолетни нелишени от избирателни права които да подпишат декларация с която да изразят личната си воля за членство в политическа партия О., както и да декларират, че приемат основните и принципи и цели  и нечленуват в друга политическа партия, подсъдимите дали пресконференция за медиите в зала „Тича“ на хотел „Шумен“. Подсъдимият Р. Й., който продължавал да носи фес на главата си, официално обявил, че не може да се образува политическата партия. Подсъдимия Ат. Й. заявил, че на 02.04.2010г. в гр. Шумен бил направен опит да се закове втория пирон в ковчега на шовинизма в България, а подс. Р. Й. го допълнил, че това не било опит, а пиронът бил закован и ковчегът бил почти окомплектован. На пресконференцията било обявено, че ще се направи още един опит да бъде учредена политическа партия „О.“. Такъв опит бил направен по късно в гр. Свищов, но и той излязъл несполучлив.

Изложената фактическа обстановка съдът счита за установена въз основа на: обясненията на подсъдимия Р. Й. дадени в разпита си като обвиняеми в досъдебното производство в присъствието на защитника си. Подсъдимия не се признава за виновен във вменените му престъпления. Другия подсъдим не е разпитван, тъй като делото срещу него се гледа по реда на задочното производство. Възприетата от съда фактическа обстановка се потвърждава и от разпита на разпитаните в съдебно заседение свидетели, както и от показанията на тези прочетени и приети от съда на осн. чл. 281 ал.1 т.4 от НПК, заключението на Езиковедска експертиза, Комплексна историко-тълкувателна, Комплексна историческа и семиотична експертиза, Комплексна психологическа експертиза и Музиковедско-фолклористична експертиза, приети от съда, както и приетите в съдебно заседание писмени доказателства и приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства, събрани в хода на досъдебното производство. От събраните доказателства безспорно се установи извършеното от подсъдимите на посочените в обвинителния акт престъпни деяния. Съдът намира, че събраните и обсъдени по този начин доказателства по делото са безпротиворечиви и взаимно допълващи се и се намират в хармонично единство и водят до единствено възможния извод, непораждащ никакво съмнение във вътрешно убеждение на съда и обосновават решението на съда по следните правни съображения.

Съдът като прецени всички доказателства, релевантни за делото съгласно чл.14 от НПК поотделно и в тяхната съвкупност, приема, че с горните деяние подсъдимите Р. Й. и Ат. Й. са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъплението от общ характер, наказуемо по чл.162 ал.1 от НК  във вр. с чл. 20 ал.2 от НК  защото:

В подготвените учредителни документи партията била наречена

„Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък с абревиатурата „О.“. В поредица от изказвания подсъдимите са декларирали, че името на партията  - „О.“, като абревиатура няма скрит смисъл и е чисто съвпадение с „О.“, „О.ска“ и т.н.

В разговори /интервюта/ подс. Р. Й. заявява, че „ако успеем да направим някаква промяна, бих искал моят роден град Търговище да се казва Ески Джумая“.

При проведени разговори /интервюта/ подс. Р. Й., задава въпроса „Кой Вие казал, че е български град? Търговище повече от 500 години е бил турски град“.

През цялото време преди събранието, по време и след него подс. Р. Й. е носел шапка „фес“.

В учредителните документи на ПП „О.“е отбелязано, че химни на партията са турския военен марш „Ч.Д., Н.баба“ и песента „Джелем, джелем“.

Подс. Ат. Й. участва в създаването на документите за учредяването на ПП „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ с абревиатура „О.“.

От назначените по делото експертизи е изяснено и смисловото значение на думите „вражда“ и „омраза“, както и „проповядва“.

Изпълнителното деяние по чл. 162 ал.1 от НК е „проповядва или подбужда“.

Деянието е извършено при условията на съизвършителство по смисъла на чл. 20 ал.2 от НК.

Подсъдимите Р. Й. и Ат. Й. са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъплението от общ характер, наказуемо по чл. 164 ал.1 във вр. с чл. 20 ал.2 от НК защото:

            В подготвените учредителни документи партията била наречена „Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък“ с абревиатура „О.“.

В поредица от изказвания подсъдимите са декларирали, че името на партията „О.“ като абревиатура няма скрит смисъл и е чисто съвпадение с „О.“ „О.ска“.

В избраното знаме на партията е използван символа „полумесец“.

През цялото време-преди откриването на събранието, по неговото време и след това подс. Р. Й. носи шапката „фес“.

Учредителното събрание на партията е насрочено на 02.04.2010г. – петък. По църковния календар – източно-православно християнство, този ден е бил „разпети петък“ – най-тежкия и тъжен ден в източно-православното християнство. Насрочването на учредяването на партията в такъв ден е с търсен ефект на показно незачитане на християнската религия.

Цветовата комбинация „жълто-зелено“ е характерна за ислямската култура и религия.

Полагането на венец на паметника на полк. К. - герой от балканската и междусъюзническата войни, воювал срещу турската армия, съпроводено от изпълнението на мюсюлманската молитва „намаз“ е с показен и търсен ефект на демонстрация на мюсюлманските традиции и незачитане на християнските обичаи на поклонение.

Извършеното от подсъдимите е рефлектирало в съзнанието на разпитаните по делото свидетели по начин доказващ проповядваната омраза на религиозна основа.

Смисловото съдържание на думата „омраза“ и „проповядва“ е изяснено от наличните по делото експертизи.

Изпълнителното деяние по чл. 164 ал.1 от НК е „проповядва или подбужда“.

Деянието е извършено при условията на съизвършителство по смисъла на чл. 20 ал.2 от НК.

* обект на престъпленията са обществените отношения, които осигуряват нормалните условия за свободно изразяване на човешката воля, без да се насажда ненавист, омраза и др;             

* от обективна страна подсъдимите чрез своите действия са целели създаване на партия на религиозна и етническа основа, която да изповядва омраза на религиозна основа;

            Квалификацията на престъплението следва да се приложи във връзка с чл. 20 ал.2 от НК по отношение на подсъдимите, тъй като са съучастници в извършването на тези престъпления – и двамата са участвали в самото изпълнение на престъпленията  т.е. те са съизвършители по смисъла на чл. 20 ал.2 от НК

* субект на престъплението са пълнолетни вменяеми лица;

* от субективна страна престъплението е извършено от подсъдимите с пряк умисъл.

При определяне на наказанието на подсъдимите за извършените от тях престъпление съдът прецени: степента на обществена опасност на конкретното деяние, която съдът преценява като висока, степента на обществена опасност на подсъдимите – която съдът намира за висока, данните за личността им, както и подбудите за извършване на престъплението и констатира следните обстоятелства от значение за отговорността на подсъдимите:

Съдът преценява, че за подсъдимите Р. Й. и Ат. Й. са налице следните смекчаващи отговорността обстоятелства –  продължителния период през който е водено досъдебното производство и станало причина за изтичане на абсолютната давност по чл. 166 ал.1 от НК във вр. с чл. 20 ал.2 от НК във вр. с чл. 18 ал.1 от НК.

Отегчаващи вината обстоятелства – съдът не констатира такива.

Гореизложените обстоятелства мотивираха съда да приеме, че целите на наказанието посочени в чл.36 от НК могат да бъдат постигнати по отношение на подсъдимите, като наказанието бъде определено при условията на чл. 54 от НК при наличието на констатираните по-горе обстоятелства, а именно: За престъплението по чл.162 ал.1 от НК е предвидено наказание “лишаване от свобода” за срок до четири години, „глоба“ от 5 000 до 10 000 лева, както и „обществено порицание“. За престъплението по чл. 164 ал.1 от НК е предвидено наказание „лишаване от свобода“ до четири години или „пробация“, както „глоба“ от 5 000 до 10 000 лв. Съдът съобразявайки горните обстоятелства, счита, че справедливо и съответно на извършеното ще бъде налагане на наказание “лишаване от свобода” за срок от четири месеца за първото наказание и четири месеца за второто наказание по отношение на Р. Й., както и наказанието „глоба“ в размер на 5 000 лв. и „обществено порицание“. На основание чл. 23 ал.1 от НК съдът определи едно обща наказание в размер на четири месеца „лишаване от свобода“, като присъедини и наказанието „обществено порицание“, като и наказанието „глоба“, което намали с ½ и то стана в размер на 2 500 лв. Така наложеното наказание, предвид чистото съдебно минало на подс. Р. Й., съдът отложи за изпълнение за срок от три години.  По отношение на подс. Ат. Й., съдът счита, че  справедливо и съответно на извършеното ще бъде налагането на наказание „лишаване от свобода“ за срок от три месеца за първото и три месеца за второто престъпление, както и обществено порицание“ и „глоба“ в размер на 5 000 лв. На основание чл. 23 ал.1 от НК съдът определи едно обща наказание в размер на три месеца „лишаване от свобода“, като присъедини и наказанието „обществено порицание“, като и наказанието „глоба“, което намали с ½ и то стана в размер на 2 500 лв. Така наложеното наказание, предвид чистото съдебно минало на подс. Ат. Й., съдът отложи за изпълнение за срок от три години. 

При определяне размера на наказанията съдът отчете водещата роля на подс. Р. Й. при подготовката и провеждането на учредителното събрание и в тази връзка му определи по висок размер на наказанието спрямо другия подсъдим по делото.

Така определеното наказание, съдът намира за справедливо и съответстващо на тежестта, обществената опасност и морална укоримост на престъплението и подходящо да повлияе поправително и превъзпитателно към спазване на законите и добрите нрави от страна на осъдените, а освен това съдът счита, че така определеното наказание ще въздейства предупредително върху тях и ще им отнеме възможността да върши други престъпления, а освен това ще въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.

По този начин и с това наказание, съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на генералната и специалната превенция.

Съдът възложи на подсъдимите и направените деловодни разноски на основание чл.189 ал.3 от НПК.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

 

Районен съдия: