О П Р Е Д Е Л И:      181/19.7.2018г.

 

ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1536 по описа на ШРС за 2018г. за това, че подсъдимият Й.Д.Й. е виновен в това, че на 27.05.2018г. в гр. Шумен, управлявал МПС – л.а. „Опел Тигра", с ДК Н 52 62 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 ‰, а именно 1,83‰, установено по надлежния ред, съгласно Наредба №1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол или наркотични вещества или техните аналози/ с техническо средство - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

           За гореописаното деяние, на основание чл. 3436, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал 1, т.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 /шест/ месеца и глоба в размер на 250лв. /двеста и петдесет/ лева.

            На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, се определя първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК, се приспада задържането на лицето за 24 часа по реда на ЗМВР, със Заповед № УРИ 372зз-76-27.05.2018г.

На основание чл. 343г, се налага наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 2 /две/ години.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, се зачита лишаването му от това право, наложено по административен ред, считано от 27.05.2018г.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

По делото няма причинени имуществени вреди.

По делото няма приложени веществени доказателства.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1536/ 2018 год. по описа на ШРС и БП № 671/2018г. по описа на РУ гр. Шумен.

Определението за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.