Р Е Ш Е Н И Е

 

362/21.8.2018г. ,  гр. Шумен

                                                                                             

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

              Шуменският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и първи август две хиляди и осемнадесета година в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЕМИЛИЯН АНГЕЛОВ  

при участието на секретар В. С. и прокурор Ипократова, като разгледа докладваното от районен съдия АНД № 2002/2018 г. взе предвид следното:  

            Производството е образувано на основание чл. 414а и следващите от НПК.

С постановление от 24.07.2018 г. РП Шумен е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност на Н.Н.Т. – обвиняем по ДП № 75/2018 г. по описа на РУ при ОДМВР - Шумен и налагане на административно наказание по чл. 78а от НК, като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано по отношение на Н.Н.Т. за извършено от него престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. „а“ от НК, вр. чл. 343, ал. 1, б. „б“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

 В съдебно заседание представителя на държавното обвинение пледира за налагане на обвиняемата, административно наказание към минималния предвиден от законодателя размер.

От приложените по делото писмени доказателства по ДП № 75/2018 г. по описа на РУ Шумен при ОДМВР - Шумен, се установи от фактическа страна следното: На 15.01.2018 г. около 8.30 часа сутринта, обвиняемата Н.Н.Т. управлявала л.а. „Фиат Браво“ с рег. № Н 6736 АР в гр. Шумен, по ул. Дедеагач, в посока бул. Симеон Велики към Индустриалната зона на града. Времето било облачно, валяло сняг,пътното платно било заледено, хлъзгаво и с наклон от 8 % надолу по посока на движението на автомобила. Когато превозното средство управлявано от обвиняемата приближило кръстовището образувано при пресичането на ул. Дедеагач с ул. Никола Вапцаров, обвиняемата Т. ***, в срещуположна на нейната посока на движение, се движи таксиметров автомобил „Дачия Логан“ с рег. № Н 1630 ВВ, който поради заледяването на платното буксува и не може да се изкачи по наклона. Този автомобил бил управляван от свид. Х. М. Х.. Обвиняемата управлявала лекия си автомобил със скорост от 24 км/ч. Тя възпри5ела усложнената пътна обстановка и решила да намали скоростта на управлявания от нея автомобил, за да се размине безопасно с насрещно движещото се превозно средство. За да намали скоростта, обвиняемата употребила аварийно спирачки и л.а. „Фиат Браво“ с рег. № Н 6736 АР започнал да се плъзга неконтролирано надолу по ул. Дедеагач, като едновременно с това се отклонявал от първоначалната посока на движение, вдясно към тротоара. Обвиняемата направила опит с  волана да промени посоката на движение на автомобила, като го насочила отново към пътното платно. Едновременно с това тя продължавала аварийно да натиска спирачките, но автомобилът продължавал да се движи неконтролируемо. Когато л.а. „Фиат Браво“ с рег. № Н 6736 АР преминал през кръстовището, образувано при пресичането на ул. Дедеагач с ул. Никола Вапцаров, превозното средство се насочило към тротоара в дясно на платното, по посоката му на движение, преодоляло бордюра и се качило с предната си част върху тротоара. По същото време по този тротоар се движела пострадалата В. В. П.. Тя вървяла в същата посока, в която първоначално се движел и автомобилът и била обърната с гръб към МПС в момента, когато то се качило на тротоара. Л.а. „Фиат Браво“ с рег. № Н 6736 АР настигнал пострадалата пешеходка на тротоар и я ударил с дясната си странична предна част. След този удар пострадалата с глава се ударила в предното стъкло на МПС и паднала на тротоара. След това л.а. „Фиат Браво“ с рег. № Н 6736 АР се върнал на платното за движение, насочил се наляво и със задния си ляв калник се ударил в предната лява врата на движещия се срещуположно в своята час от пътното платно л.а. „Дачия Логан“ с рег. № Н 1630 ВВ, управляван от свид. Х. Х.. След този удар обвиняемата отново насочила управляваното от нея превозно средство надясно и то повторно се качило на тротоара с десните си колелета. В този момент л.а. Фиат Браво с рег. № Н 6736 АР преустановил движението си. Обвиняемата незабавно слязла от автомобила и се придвижила до падналата на тротоара пострадала. След като се информирала за състоянието на жената, обвиняемата уведомила компетентните органи за настъпилото ПТП, като се обадила на тел. 112 и поискала на мястото да бъде изпратена линейка. Пристигналият на местопроизшествието медицински екип откарал пострадалата в болнично заведение, където било установено, че тя е получила контузия на главата,  таза и фрактура на двете рамене на дясната пубисна кост.89

При настъпилото ПТП били причинени следните имуществени щети: на л.а. „Фиат Браво“ с рег. № Н 6736 АР – щети на стойност 262 лева, на л.а. „Дачия Логан“ с рег. № Н 1330 ВВ – щети на стойност 122 лева.

От назначената в хода на ДП съдебномедицинска експертиза е видно, че на 15.01.2018 г., пострадала В. П. е получила травматични увреждания, изразяващи се в контузия на главата и таза и фрактура на двете рамене на дясната буписна кост и тези увреждания са били причинени от ПТП. В резултата на тези травматични увреждания на пострадалата е причинено трайно затруднение в движението на десния долен крайник за срок по-голям от 1 месеца, а именно за срок от около 3 месеца при благоприятно протичане на оздравителния процес.

От назначената в хода на разследването съдебно автотехническа експертиза се установява, че скоростта,с която се е движил л.а. „Фиат Браво“ с рег. № Н 6736 АР в участъка, където е настъпило ПТП била 24 км/ч. Предвид състоянието на гумите на автомобила към момента на произшествието,  заледяването на пътното платно и наклона на улицата, по която се е движил автомобилът, тази скорост е била несъобразена с пътните условия, с уменията на водача и състоянието на превозното средство. След навлизането в усложнения пътен участък с несъобразена скорост, аварийната употреба на спирачки е допринесла за загубата на контрол върху ППС. Предвид горното настъпването на обсъжданото ПТП е в пряка причинно-следствена връзка с нарушаване на правилата за движение от обвиняемата, която в качеството си на водач на ППС е длъжна да съобразява поведението си с разпоредбите на чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП.  

С деянието си, обвиняемата е осъществила състава на престъплението по чл. 343а, ал. 1, б. „а“  от НК, вр. чл. 343, ал. 1, б. „б“ от НК, вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

От субективна страна е налице непредпазливост под формата на самонадеяност при осъществяване на деянието.

За гореописаното деяние законодателят предвижда наказание „лишаване от свобода” до 2 година или „пробация“. т.е. налице е предвиденото в чл. 78а, ал. 1, предл. първо от НК изискване.  

Деецът не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК и не е осъждан за престъпления от общ характер.

С деянието са причинени имуществени вреди, за които няма данни да са възстановени, но това не е пречка за прилагане на разпоредбата на чл. 78а от НК, тъй като според т. 3 на ТР № 2/2016 ж. на ВКС, за да се приложат диференцираните процедури по глава XXVIII и глава XXIX  от НПК, следва да бъдат възстановени или обезпечени само съставомерните имуществени вреди от престъпление по чл. 343 от НК, а причинените с настоящото деяние са несъставомерни.

Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Н.Н.Т. към минималния предвиден размер.  

При определяне на наказанието, съдът отчете степента на обществена опасност на деянието и дееца и счита, че наказание “глоба” в минималния предвиден от законодателя размер ще породи възпитателната и превантивна функция у обвиняемия Н.Н.Т..

 С оглед гореизложеното и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, чл. 343а, ал. 1, б. „а“ от НК, вр. чл. 343, ал. 1, б. „б“ от НК, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА Н.Н.Т. с ЕГН **********, р. на *** ***, местожителство ***, със средно образование, неомъжена, неосъждана, ЗА ВИНОВНА в това, че на 15.01.2018 г. в гр. Шумен, като управлявал л.а. „Фиат Браво“ с рег. № Н 6736 АР, нарушила правилата за движение – чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, задължаващ водачите на ППС при избиране на скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спират пред всяко предвидимо препятствие и задължаващ водачите да намалят скоростта и  случай на необходимост да спрат, като възникне опасност за движението и чл. 20, ал. 1 от ЗДвП, според който водачите са длъжни да контролират непрекъснато ППС, което управляват и по непредпазливост причинила средна телесна повреда на В. В. П. от гр. Шумен, изразяваща се в трайно затруднение на движението на десния долен крайник за срок по-голям от 1 месеца – средно за около 3 месеца, като след деянието е направила всичко зависещо от нея за оказване на помощ на пострадалата - престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. „а“ от НК, вр. чл. 343, ал. 1, б. „б“ от НК, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК я освобождава от наказателна отговорност и ѝ налага административно наказание „глоба” в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

 

ОСЪЖДА      Н.Н.Т. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата сумата от 398.82 /триста деветдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки/ лева, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 75/2018 г. на РУ при ОДМВР – Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист, по сметка на РС Шумен.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК, в 15-дневен срок пред ШОС от днес.

 

                                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: