РЕШЕНИЕ

 

416/27.9.2018г., гр.Шумен

Шуменският районен съд, ХІІ състав

На двадесет и седми септември 2018 година

В публично заседание в следния състав:  

Председател:Ивелина Димова

Секретар: М.М.

Прокурор: Вл.Колев  

като разгледа докладваното от съдията АНД № 2330/18г. по описа на ШРС,

РЕШИ:

 

Признава обвиняемия С.О.С., с ЕГН: **********, роден на ***г***, обл.Шумен, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, пенсионер, за ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2018г. по път III 7003 на км.38+791 в посока от кв.Макак към кръгово движение с път II-2 в обл.Шумен, управлявал моторно превозно средство –лек автомобил марка „Рено Меган Сценик“, с рама №VF1JMRG0632401688, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от министъра на вътрешните работи- престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го освобождава от наказателна отговорност.

Налага на С.О.С., с ЕГН: ********** административно наказание “глоба” в размер на 1000,00 /хиляда/ лева за престъплението по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.  

Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от обявяването му на страните пред Шуменски окръжен съд.  

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :