П Р И С Ъ Д А

 

60/7.12.2018г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На седми декември две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание  в следния състав:  

Председател: Пл.Недялкова

                                                                   Съдебни заседатели:1. А. К.                                                                                                                                  2. А. Г.

Секретар Ц.К.

Прокурор М. Славчева

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от общ характер №2885 по описа за 2018г.  

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Я.П.В. с ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин с постоянно местоживеене ***, средно образование, неженен, безработен, реабилитиран ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 05.12.2017г. в гр.Шумен, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач с лицето И.А.М. *** /помагач/ и в съучастие с неизвестен извършител, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено улеснил извършването на измама по отношение на С.Я.Д. и Е.С.Н. ***, като взел с цел да предаде на неизвестния извършител сумата от 2 500 лева от Д. и сумата от 2 450 лева от С., с които суми пострадалите се разпоредили в следствие на възбуденото и поддържано у тях заблуждение от неизвестния извършител, че предаването им е необходимо за оказване на съдействие на органите на МВР, като в резултат на съучастническата дейност била нанесена имотна вреда в размер на 2 500 лева на С.Я.Д. и имотна вреда в размер на 2 450 лева на Е.С.Н., общо 4 950 лева, поради което и на основание чл. 209 ал.1, във вр. с чл. 20 ал.4, във вр. с чл. 26 ал.1 от НК  и чл.58а ал.1 от НК го ОСЪЖДА на 1 /една/ година и 4 /четири/ месеца  “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК  ОТЛАГА изтърпяването на наказанието "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.  

ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.М. с ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин с постоянно местоживеене ***, средно образование, неженен, работещ, неосъждан ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 05.12.2017г. в гр.Шумен, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач с лицето Я.П.В. *** /помагач/ и в съучастие с неизвестен извършител, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено улеснил извършването на измама по отношение на С.Я.Д. и Е.С.Н. ***, като взел с цел да предаде на неизвестния извършител сумата от 2 500 лева от Д. и сумата от 2 450 лева от С., с които суми пострадалите се разпоредили в следствие на възбуденото и поддържано у тях заблуждение от неизвестния извършител, че предаването им е необходимо за оказване на съдействие на органите на МВР, като в резултат на съучастническата дейност била нанесена имотна вреда в размер на 2 500 лева на С.Я.Д. и имотна вреда в размер на 2 450 лева на Е.С.Н., общо 4 950 лева, поради което и на основание чл. 209 ал.1, във вр. с чл. 20 ал.4, във вр. с чл. 26 ал.1 от НК  и чл.58а ал.1 от НК го ОСЪЖДА на 1 /една/ година и 4 /четири/ месеца  “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК  ОТЛАГА изтърпяването на наказанието "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.

  ОСЪЖДА подс. Я.П.В. с ЕГН ********** и подс. И.А.М. с ЕГН ********** СОЛИДАРНО да заплатят на Е.С.Н., ЕГН ********** сумата от 2 450 /две хиляди четиристотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за причинените й  имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на извършване на деянието – 05.12.2017г. до окончателното плащане.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подс. Я.П.В. с ЕГН ********** и подс. И.А.М. с ЕГН ********** СОЛИДАРНО да заплатят на Е.С.Н., ЕГН ********** сумата от 700 /седемстотин/ лева, направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

Веществените доказателства по делото – 19 броя CD се оставят към делото.

  На основание чл.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс осъжда подс. Я.П.В. с ЕГН ********** и подс. И.А.М. с ЕГН **********  да заплатят в полза на бюджета по сметка на Районен съд гр.Шумен държавна такса върху уважения граждански иск, всеки  в размер на 49.00 лева.

 Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Шуменския окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

Районен  съдия:

 

                                                                            Съдебни заседатели: 1.  

         2.