О П Р Е Д Е Л И :  372/23.8.2018г.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 2235/2018 г. по описа на Районен съд – Шумен.

Изпраща материалите по АНД № 2235/2018 г. на Районна прокуратура - Шумен за извършване на преценка за наличието или липсата на достатъчни данни за евентуално престъпно посегателство по чл. 131, ал.1, т.12 от НК и чл.144, ал.3 от НК от нарушителката А.Д.Д., а също така за извършено и спрямо нея престъпление по чл. 131, ал.1, т.12 от НК и чл. 216, ал.1 от НК, като копие от тях следва да останат по делото.

            Настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване.