О П Р Е Д Е Л И:      194/2.8.2018г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2068 по описа на ШРС за 2018 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият А.К.Ю. *** управлявал МПС – лек автомобил „Опел Тигра“ с рег. № Н 9783 ВА, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с Наказателно постановление № 17-1729-000541/14.09.2017 г. на Началник РУ – Шумен, влязло в законна сила на 28.02.2018 г., за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

Деянието е извършено с пряк умисъл.

За гореописаното деяние и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ДЕСЕТ месеца.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б.“б“ от ЗИНЗС, вр. чл. 41, ал. 6 от НК, определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието “лишаване от свобода”, а именно – “глоба”.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК се приспада от така наложеното наказание „лишаване от свобода“ времето, през което обвиняемият А.К.Ю. е бил задържан с постановление на прокурор от ШРП за срок до 72 часа на 31.07.2018 г.

С деянието не са причинени щети.

По делото няма направени разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2068/2018 г. по описа на ШРС и БП № 950/2018 г. по описа на РУ гр. Шумен.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.