О П Р Е Д Е Л И:      213/29.8.2018г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2243/2018 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият М.Р.Й. ***, в съучастие като съизвършител с Р.Р.Р., отнел чужди движими вещи: пари на стойност 10 лева, 1 бр. дамска кожена чанта на стойност 28 лева, 1 бр. мобилен телефон „Леново“ А 1000, ведно със СИМ карта и карта с памет 1 ГБ на обща стойност 112 лева, 1 бр. стъклен протектор за телефон на стойност 8 лева, 1 бр. силиконов кейс на стойност 12 лева, ваучери за храна на стойност 40 лева, 1 бр. черно кожено портмоне на стойност 18 лева, 1 бр. метална табакера на стойност 4 лева, 2 бр. спирали „Лореал“ на стойност 29 лева, 4 бр. очни линии „Ейвън“ на стойност 60 лева и 3 бр. червила „Ейвън“ на стойност 21 лева, всичко на обща стойност 342 лева, от владението на Н.И.А. от гр. Шумен, с намерение противозаконно да ги присвои , като употребил за това сила и към момента на извършване на деянието е бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяния на основание чл. 198, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК му се налага наказание „обществено порицание“, което следва да бъде изпълнено чрез поставяне на обявление на таблото за съобщения в Община Шумен.

            Причинените с деянието имуществени вреди са възстановени изцяло.

ОСЪЖДА М.Р.Й. да заплати в полза на държавата сумата от 188.49 /сто осемдесет и осем лева и четиридесет и девет стотинки/ лева, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 333/2018 г. на РУ при ОДМВР – Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист, по сметка на РС Шумен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2243/2018 г. по описа на ШРС и ДП № 333/2018 г. по описа на РУ – Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.