О п р е д е л и :215/3.9.2018г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по БП №1045/18 г. по описа на РУ – Шумен, по силата на което:

        1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият М.Х.С. е виновен за това, че на 19.08.2018 г. в с. Друмево, обл. Шумен, управлявал МПС - лек автомобил марка  „Опел Астра” с рег. № Н 4419 АХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,73 промила, установено по надлежният ред - с годно техническо средство - престъпление по чл.343б ал.1  НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

2. За горепосоченото престъпление на осн. чл.343б ал.1  НК вр. чл. 55 ал.1 т.1 от НК налага на обвиняемия М.Х.С. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, както и „глоба“ в размер на 350  лева.

3. На основание чл.66 ал.1  от НК отлага изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) години.

4. В случай, че така определеното наказание „лишаване от свобода“ се приведе в изпълнение, на осн. чл.68 НК и чл.59 ал.2 НК  приспада времето, през което обвиняемият М.Х.С. е бил задържан за срок от 24 часа на основание ЗМВР със Заповед № УРИ 372зз 98/19.08.2018 г.

По делото няма направени разноски.

        Прекратява производството по БП №1045/18 г. по описа на РУ – Шумен.       

                ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2250/18 г. на ШРС.

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.