О П Р Е Д Е Л И: 216/4.9.2018г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият И.Д.В. ***. Скобелев в посока ул. Марица, управлявал МПС – лек автомобил марка „Фолксваген Голф“ с рег. № Н 7619 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.95 промила, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози, с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. № ARBB- 0020. Деянието е извършено виновно при пряк умисъл, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ПЕТ месеца и наказание „глоба“ в размер на 200.00 /двеста/ лева.

            На основание чл. 66 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.

            На основание чл. 343г от Нк, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава подсъдимия И.Д.В. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА година.

            На основание чл. 59, ал. 4 от НК, приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 25.08.2018 г.

            На основание чл. 59, ал. 2 от НК, приспада времето, през което е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР, считано от 25.08.2018 г.  

                С деянието не са причинени съставомерни щети.

По делото не са направени разноски.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2303/2018 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.