О П Р Е Д Е Л И: 234/27.9.2018г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Г.С.Г. ***, в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Шумен, при условията на продължавано престъпление, потвърдил неистина в  шест броя писмени декларации, които по силата на закон – чл. 189, ал. 5 от ЗДвП се дават пред орган на властта /сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Шумен/ за удостоверяване на истинността на обстоятелството относно това, кой е управлявал собственото му моторно превозно средство на конкретна дата и час при констатация, че МПС-то се е движело с превишена скорост, а именно декларирал обстоятелството, че на 14.11.2016 г. в 20.09 часа, на 15.11.2016 г. в 13.07 часа, 23.11.2016 г. в 16.07 часа, 12.12.2016 г. в 11.06 часа, 12.12.2016 г. в 12.20 часа и на 14.12.2016 г. в 11.18 часа, лек автомобил „Ауди А6“ с рег. № Н 3884 ВМ е управляван от М.А.К. с ЕГН **********. От субективна страна деянието е извършено виновно, с пряк умисъл, поради което и на основание чл. 313, ал. 1 от НК, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК, му налага наказание „глоба“ в размер на 300.00 /триста/ лева.  

            Имуществени съставомерни вреди не са причинени.  

            На основание чл. 112, ал. 4 от НПК, приложените по делото веществени доказателства, а именно, 6 бр. декларации, остават по делото.  

            ОСЪЖДА Г.С.Г. да заплати в полза на държавата сумата от 57.21 /петдесет и седем лева и двадесет и една стотинка/ лева, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 196/2018 г. по описа на РУ Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР - Шумен, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист, по сметка на РС Шумен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2495/2018 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.