О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

274/30.1.2018г. , гр.Шумен

 

Шуменският районен съд, в закрито заседание на тридесети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: Б. Бойн  

          като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 3604 по описа за 2018 година на ШРС, за да се произнесе, съобрази следното:

Съдът констатира, че e постъпила молба от ищеца, в която заявява, че на основание чл.233 от ГПК прави отказ от иска си и моли делото на това основание да бъде прекратено. Съдът като съобрази молбата намира, че производството по настоящото дело следва да бъде прекратено на основание чл.233 от ГПК. Не е необходимо да се иска съгласие на ответната страна, понеже по делото не е провеждано съдебно заседание.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:  

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 3604 по описа за 2017 година на ШРС.  

Определението може да се обжалва пред Шуменски окръжен съд с частна жалба в 1- седмичен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: