Р Е Ш Е Н И Е

                                                            283/8.5.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети  състав

На осми май две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател:Кр. Кръстев

Секретар: Ф. А.

Прокурор: К. Киряков

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от административен характер № 931 по описа за 2019г.  

Р  Е  Ш  И :

 

           ПРИЗНАВА С.М.М. с ЕГН **********, български гражданин, роден на ***г. в гр. Търговище, женен, с начално образование,  неработи, неосъждан ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 31.03.2019г. в гр. Шумен, по ул. „Седма“ в посока ул. „Генерал Скобелев“, управлявал МПС – мотопед марка „REX“, с рама № L8YGY05F89Y044879“, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № I–45 от 24.03.2000г., за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадено от Министъра на вътрешните работи - престъпление по чл. 345 ал.2 вр. чл. 345 ал.1 от НК и на основание чл. 78 А ал.1 от НК  ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  като му налага административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 / хиляда / лева.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК в 15 - дневен срок от днес пред ШОС.

 

Районен   съдия: