П Р О Т О К О Л

 

76/2.4.2019г.  

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд - Шумен

 

 

Дванадесети състав

На втори април

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

И. Димова

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: М. М.

Прокурор: Е. Янчева

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 809 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:  

……                                                                                               

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на закона и морала, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 809/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Н.П.Н. в периода 15.02.2019 г. – 17.02.2019 г. включително в гр. Шумен, в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с лицата И.З.К. и Р.С.И., отнел чужди движими вещи – 1 бр. акумулаторна батерия марка Maximа, 12V, 75Ah и 1 бр. панел за Авто CD марка JVC KD – N 210 от владението на В.Ф. И.; 1 бр. акумулаторна батерия марка Excel Silver Line, 60Ah, 1 бр. панел за Авто CD марка Sony DSX – A 200UL и 1 бр. автомобилна гума с метална джанта с надпис Champho с размер 185/65/15 от владението на Д.С.Г.; 1 бр. панел за Авто CD марка Sony CDX – GT 35U, 1 бр. флаш памет марка Integral, 4 GB и 1 бр. акумулаторна батерия от владението на Л.К.К.; 1 бр. флаш памет с надпис Transcend, 8 GB, 1 бр. панел за Авто CD марка Sony DSX – A30 и 1 бр. акумулаторна батерия марка Mercedes Benz Original – Teile, 12V от владението на Г.А.Ш.; 1 бр. панел за Авто CD марка JVC KD – S891R и 1 бр.акумулаторна батерия марка JON BLITZ 60Ah, 480A /EN/ от владението на С.А.С.; 1 бр. панел за Авто CD марка Crown CCM  - 588 и 1 бр. акумулаторна батерия марка Mutlu Silver, 12V от владението на М.Д.Х.; 1 бр. панел за Авто CD марка JVC KD – R462 и 1 бр. акумулаторна батерия марка Gigawatt G44R, 12V, 45Ah, 400A от владението на П.С. П.; 1 бр. флаш памет марка Kingston, 2GB, 1 бр. панел за Авто CD  марка Sang, cas – 110 LN, 1 бр. акумулаторна батерия марка Starline, 35 AH, 12V от владението на Д„Х.Н., 1 бр. сив на цвят суббуфер, 1 бр. панел за  Авто CD марка Pioneer модел  WVH 150 UB, 1 бр. кабел бял на цвят за мобилен апарат /зарядно/ и 1 бр. флаш памет с надпис Shumen и 1 бр. акумулаторна батерия от владението на С.Г.С., всичко на обща стойност 1320.00 лв., с намерението противозаконно да бъдат присвоени, като за извършване на кражбата е използвано МПС – Опел Вектра с рег. № Н 9172 АН и технически средства – лозарска ножица и телескопична палка, като кражбата е извършена чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати – престъпление по чл. 197, т. 3 от НК, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, предл. 1 и 2 и т. 5 от НК, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

            От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

            За гореописаното деяние на основание чл. 197, т. 3 от НК, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, предл. 1 и 2 и т. 5 от НК, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК се налага наказание „пробация“ със следните пробационни мерки:

-          задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА година, с периодичност ДВА пъти седмично;

-          задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА година.

На осн. чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от НК, вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият Н.П.Н. е била задържан на осн. чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ № 1729з-51/17.02.2019 г.  

С деянието са причинени съставомерни имуществени щети, които са възстановени /Постановление на ШРП от 08.03.2019 г. на стр. 29, Постановление на ШРП от 11.03.2019 г. на стр. 30, Постановление на ШРП от 11.03.2019 г. на стр. 31, Постановление на ШРП жот 15.03.2019 г. на стр. 32, Постановление на ШРП от 12.03.2019 г. на стр. 33, Постановление на ШРП от 12.03.2019 г. на стр. 34, Постановление на ШРП от 12.03.2019 г. на стр. 35, Постановление на ШРП от 12.03.2019 г. на стр. 36, Постановление на ШРП от 12.03.2019 г. на стр. 37, Постановление на ШРП от 13.03.2019 г. на стр. 38, Постановление на ШРП от 11.02.2019 г. на стр. 39, Постановление на ШРП от 13.03.2019 г. на стр. 40, приложени по ДП № 139/2019 г. по описа на РУ гр. Шумен/.  

            На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ предл. 1 от НК отнема в полза на държавата вещите, които са били предназначени за извършване на престъплението и принадлежат на обвиняемия, именно, самоделно изработен Т-образен ключ, завършващ с накрайник тип „камък“ и метални клещи.  

На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“, предл. 2 от НК отнема в полза на държавата вещите, които са послужили за извършване на престъплението и принадлежат на обвияемия, а именно, 2 бр. текстилни ръкавици и шапка с отвори за очите и устата.  

            На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“, предл. 3 от НК на обвиняемия Н.П.Н. се ПРИСЪЖДА да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Шумен сумата от 2.67 /два лева и шестдесет и седем стотинки/ лева, представляваща 1/3 от равностойността на вещта, която е послужила за извършване на деянието, принадлежаща на един от обвиняемите /Р.И./ и липсва към момента на разкриване на престъплението, а именно, равностойността на телескопичната палка на стойност 8.00 лева.  

ОСЪЖДА Н.П.Н. да заплати в полза на държавата сумата от 22.67 /двадесет и два лева и шестдесет и седем стотинки/ лева, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 193/2019 г. по описа на РУ гр. Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист по сметка на РС Шумен.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 809/2019 г. по описа на ШРС и частично ДП № 193/2019 г. по описа на РУ – Шумен по отношение на лицето Н.П.Н..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

            На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалите лица, че по делото е одобрено споразумение, като им се укаже, че може да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.  

 

Заседанието приключи в 10.15 часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: