О п р е д е л и : 82/15.4.2019г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по ДП №1497/18 г. по описа на РУ – Шумен, по силата на което:

        1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Х.С.Х. е виновен за това, че на 05.12.2018 г. в гр. Шумен на кръстовище, образувано от улиците „Средна гора” и „Стара планина”, по ул. „Ген. Столетов“, по ул. „Ген. Гурко“ и др. при управление на МПС - л.а. „Пежо 306” с номер на рама „VF37ENFZE33044230” си служил с табели с регистрационен номер Н 1058 ВК, издадени за друго МПС, а именно за л.а. „Мазда 6С” - престъпление по чл. 345 ал. 1 предл. първо от НК.

        2. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Х.С.Х. е виновен за това, че на 05.12.2018 г. в гр. Шумен противозаконно пречил на орган на власт - на полицейските служители К.Д.К. и С.С.С. - служители на “ГООР” при РУ - Шумен, да изпълнят задълженията си -    при движение с автомобил „Пежо 306”, с поставени регистрационни табели Н 1058 ВК, не изпълнил задълженията си по чл.6 т.1 от ЗДвП и чл.104 ал.1 от ЗДвП, като не се съобразил с подадените му звуков и светлинен сигнал и предизвикал неговото преследване по улиците на града - престъпление по чл.270 ал.1 пр.1 от НК.

3. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Х.С.Х. е виновен за това, че на 05.12.2018 г. в гр. Шумен причинил на полицейски орган  - С.С.С. - служител на РУ - Шумен, лека телесна повреда - малка открита разкъсноконтузна рана на носа, довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, при изпълнение на службата му - престъпление по чл.131 ал.2 т.3 НК във вр.  чл.130 ал.1 от НК.

        Деянията са извършени виновно, при пряк умисъл.

4. За престъплението по чл.345 ал.1 пр.1 от НК вр. чл.54 ал.1 от НК налага на обвиняемия Х.С.Х. наказание   „лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца.

5. За престъплението по чл. 270 ал.1 пр.1 от НК вр. чл.54 ал.1 от НК налага на обвиняемия Х.Х. наказание - “лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца.

6. За престъплението по чл.131 ал.2 т.3  НК вр.  чл.130 ал.1 от НК вр. чл.55 ал.1 т.1 НК налага на обвиняемия Х.С.Х. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 (четири) месеца.

7. На основание чл.23 ал.1 НК определя на обвиняемия Х.С.Х. общо наказание за извършените деяния, описани по-горе, а именно: „Лишаване от свобода“ за срок от 4 (четири) месеца.

8. На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяването на така определеното общо наказание  за срок от 3 (три) години.

9. На основание чл. 59 ал.2 от НК във вр.  чл. 59 ал.1 т.1 от НК  приспада времето, през което обвиняемият Х.С.Х. е бил задържан за срок до 24 часа със Заповед по ЗМВР на 05.12.2018г.

        Веществените доказателства:  2 бр. табели с регистрационни номера Н 10 58 ВК, които следват делото, се отнемат в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК и следва да се изпратят на сектор „ПП“ при ОДМВР - Шумен.

        Причинени имуществени вреди — няма.

10. Направените по делото разноски в размер на 302,40 лв. се възлагат в тежест на обвиняемия Х. Хюсеинов и следва да бъдат платени по сметка на ОДМВР - Шумен.

        Прекратява производството по ДП №1497/18  г. по описа на РУ – Шумен.       

                ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №884/19 г. на ШРС.

       Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл.382 ал.10 от НПК да се уведоми пострадалият С.С.С. за одобреното споразумение и че има право да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.

Съдът като взе предвид, че по отношение на обвиняемия Х.С.Х. е била взета мярка за неотклонение в хода на досъдебното производство „подписка”, на осн. чл.309 ал.4 НПК,

                                                О п р е д е л и :

ОТМЕНЯВА взетата по отношение на Х.С.Х., ЕГН **********, мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по ДП №1497/18 г. на РУ – Шумен.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред ОС – Шумен.