П Р И С Ъ Д А

 

38/6.11.2019г. ,          гр. Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На шести ноември две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание в следния състав:  

                     Председател: Надежда Кирилова  

на секретаря: Т.Д. 

и в присъствието на прокурора: Светла Михайлова

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от общ характер № 1466/2019 г. по описа на ШРС  

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.П.Х., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянно местоживеене ***,            кв. *********, ул. ”*******” ***, български гражданин, с основно образование, неженен, работещ, неосъждан ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че за периода от месец юли 2016 г. до месец май 2019 г. включително в с. Черноглавци, обл. Шумен, след като бил осъден с Определение за одобряване на постигната спогодба от 11.07.2016 г., постановено по гр. дело № 835/2016 г. по описа на Районен съд – Шумен, влязло в законна сила на 19.07.2016 г. да издържа свой низходящ –  дъщеря Г.В.П., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – 35 /тридесет и пет/ месечни вноски по 135 лв. /сто тридесет и пет лева/, на обща стойност 4 725 лв. /четири хиляди седемстотин двадесет и пет лева/ – престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, като до постановяване на присъдата от първа инстанция е изпълнил задължението и не са настъпили вредни последици за пострадалия, като на основание  чл. 183, ал. 3 от НК НЕ ГО НАКАЗВА.  

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Шуменския окръжен съд в 15 -дневен срок от днес.

 

Районен  съдия: