О П Р Е Д Е Л И:

 

91/2.5.2019г.

 

-   ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Х.Ш.Я. *** е управлявал МПС – мотопед „Пежо“ без регистрационна табела, без съответното СУМПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с НП № 18-1729-000475/16.10.2018 г., влязло в сила на 25.10.2018 г. на Началник РУ – Шумен за управление на МПС без съответното свидетелство. Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ЧЕТИРИ месеца.

На основание чл. 66 от НК, отлага изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, не се налага кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба“.  

-   на 22.04.2019 г. в с. Черна, обл. Шумен е управлявал МПС – мотопед „Пежо“ без регистрационна табела, с рама VGASIAAOA00001657, което не е регистрирано по надлежния ред предвиден в ЗДвП и Наредба № I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета теглени от тях. Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл, поради което и на основание чл. 345, ал. 2 от НК, вр. чл. 54, ал. 1 от НК, му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ЧЕТИРИ месеца.

На основание чл. 66 от НК, отлага изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.  

На основание чл. 23, ал. 1 от НК, определя общо наказание на подсъдимия Х.Ш.Я. между наложените му до размера на най-тежкото от тях, а именно, „лишаване от свобода“ за срок от ЧЕТИРИ месеца.

На основание чл. 66 от НК, отлага изпълнението на така определеното общо наказание за срок от ТРИ години.  

С деянието не са причинени съставомерни щети и не са направени разноски.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1037/2019 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.