О п р е д е л и : 93/2.5.2019г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по БП 454/ 2019 г. по описа на РУ – Шумен, по силата на което:

    1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият П.Я.И.  e виновен за това, че на 21.04.2019 г. в гр. Шумен управлявал  - лек автомобил „Пежо 307“ с рег. Н 2042 ВТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,98 на хиляда, установено по надлежен ред, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г., с годно техническо средство „Алкотест Дрегер 7510, с фабричен № ARSM 0049 - престъпление по чл. 343б ал.1  НК.

Деянието е извършено виновно, при форма на вина - пряк умисъл.

      2. За гореописаното деяние, на основание чл.343 б, ал.1  НК  вр. чл. 55 ал.1 т.1 от НК налага на обвиняемия наказание  5 (пет) месеца лишаване от свобода

     3.  На основание чл.66  ал.1  НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 (три) години.  

     4. На основание чл.55 ал.3  НК не налага  на обвиняемия П.Я.И. по-лекото наказание „Глоба“.

     5. На основание чл.343г  НК вр. чл.37 ал.1 т.7  НК налага на обвиняемия П.Я.И. наказание „лишаване от правото да управлява МПС“  за срок от  1  година.

 6. На основание чл.59 ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемият П.Я.И. за същото деяние е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС със ЗПАМ № 19-0869-000480/21.04.2019 г. на Началник Сектор „ПП“ при ОДМВР- Шумен, считано от 21.04.2019 г.

     7.  На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 НК приспада времето, през което обвиняемият П.Я.И. е бил задържан за срок от 24 часа по чл.72 ал.1 от ЗМВР със Заповед УРИ № 372зз – 44/ 21.04.2019 г.

С престъплението няма причинени съставомерни имуществени вреди.

            По делото няма направени разноски.

Прекратява производството по БП 454/ 2019 г. по описа на РУ – Шумен.       

      ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1038/19 г. на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.