О П Р Е Д Е Л И: 92/2.5.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият А.И.А.

-   на 23.11.2018 г., по път I-4, на км. 257+227 – разклон за летище с. Градище, в посока гр. Търговище, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Мицубиши Спейс Рънър“ с номер на рама JMBSNN21WPZ000259, което не  е регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС издадена от Министъра на вътрешните работи. Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл, поради което и на основание чл. 345, ал. 2 от НК, вр. чл. 345, ал. 1 от НК, вр. чл. 54, ал. 1 от НК, му налага наказание „глоба“ в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

-   на 23.11.2018 г., по път I-4, на км. 257+227 – разклон за летище с. Градище, в посока гр. Търговище, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Мицубиши Спейс Рънър“ с номер на рама JMBSNN21WPZ000259, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, наложена му със Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0869-000754/30.07.2018 г. на ОДМВР - Шумен. Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл, поради което и на основание чл. 343в, ал. 3 от НК, вр. чл. 343в, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“, предл. 1 от НК, вр. чл. 42а, ал. 1, т. 1 и 2 от НК, му налага наказание „пробация“ със следните пробационни мерки, а именно:

-   задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ месеца с периодичност ДВА пъти седмично;

-   задължителни срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ месеца., КАКТО и наказание „глоба“ в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК, определя общо наказание на подсъдимия А.И.А. между наложените му до размера на най-тежкото от тях, а именно, „пробация“ със следните пробационни мерки, а именно:

-   задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ месеца с периодичност ДВА пъти седмично;

-   задължителни срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ месеца, КАКТО и наказание „глоба“ в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

С деянието не са причинени съставомерни щети и не са направени разноски.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1054/2019 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.