О П Р Е Д Е Л И:      95/15.5.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1085/2019 г. по описа на ШРС за, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият С.И.С. на 04.05.2019 г. в       гр. Шумен, по ул. „Марица“ в посока ул. „Васил Друмев“, управлявал МПС – лек автомобил „Опел Омега“ с рег. № Н 83 67 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а  именно: 1.70 на хиляда, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози, с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410“, с фабричен № ARRM 0459  - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

            Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

За горепосоченото деяние на обвиняемия С.И.С. на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК,  се налага наказание “лишаване от свобода”, за срок от 3 /три/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.

За горепосоченото деяние се налага и наказание и „глоба“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият С.И.С. е бил задържан за срок от 24 часа със Заповед за задържане на лице № УРИ 372зз- 48/04.05.2019 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР.

На основание чл. 343г от НК, във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемия С.И.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият С.И.С. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 04.05.2019 г.

С деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

Веществени доказателства по делото няма приобщени.

Разноски по делото – няма направени.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1085/2019 г. по описа на ШРС и по Бързо производство № 511/2019 г. по описа на РУ – Шумен.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.