О п р е д е л и : 97/15.5.2019г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по БП №513/19 г. по описа на РУ – Шумен, по силата на което:

        1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият С.Д.Х. е виновен за това, че на 06.05.2019 г. в гр. Шумен, по ул. „Университетска“, до питейно заведение „Джак“, в посока ул. „Ален мак“,  управлявал лек автомобил „Фолксваген Венто” с регистрационен № Н 8889 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно: 1,90 на хиляда, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г., с годно техническо средство „Алкотест Дрегер 7410“ с   фабричен № ARSM 0459 - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

2. За гореописаното престъпление на осн. чл.343б ал.1 от НК вр.  чл.55 ал.1 т.1 и ал.2  от НК налага на обвиняемия наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца и „глоба в размер на 100  (сто) лева.

 3. На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“  за срок от 3 (три)  години.

4. На основание чл.343г НК във вр. чл.37 ал.1 т.7 НК налага на обвиняемия С.Д.Х. наказание „лишаване от право на управление на МПС“ за срок от 7 (седем) месеца.

5. На основание чл. 59 ал.4 НК от така определеното наказание „лишаване от право на управление на МПС“, зачита времето, през което обвиняемият С.Д.Х. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право  със ЗПАМ № 19-0869-000550/06.05.2019 г., считано от 06.05.2019 г.

6. На осн. чл.59 ал.2 НК приспада времето, през което обвиняемият С.Д.Х. е бил задържан със заповед за задържане на лице рег. №372зз-49/06.05.2019г . на РУ – Шумен, за срок от 24 часа.

Имуществени съставомерни вреди не са причинени.

По делото няма нанесени вреди.

        По делото няма приложени веществени доказателства.

Разноски по делото не се дължат.

Прекратява производството по  БП № 513/19 г. по описа на РУ – Шумен.

               ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1098/19 г. на ШРС.

               Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.