О П Р Е Д Е Л И: 112/30.5.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което съдът приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият А.С.Б.

- на 08.05.2019 г. в с. Каменяк, обл. Шумен, по ул. Шейново, в посока кръстовището ѝ с ул. Ивайло, при управление на МПС, а именно, лек автомобил „БМВ“ с рама № WBAGE21010DJ35360 си служил с табели с регистрационни номера VC GM 788, издадени на друго МПС, а именно за лек автомобил „Форд“ с рама № WF0AXXGAJAWJ20074. Деянието е извършено виновно при пряк умисъл, поради което и на основание чл. 345, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, му налага наказание „пробация“ със следните пробационни мерки:

-          Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ месеца, с периодичност ДВА пъти седмично;

-          Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца.

- че на 08.05.2019 г. в с. Каменяк, обл. Шумен, по ул. Шейново в посока кръстовището ѝ с ул. Ивайло, при управление на МПС, а именно, лек автомобил „БМВ“ с рама № WBAGE21010DJ35360, което не е било регистрирано по надлежния ред предвиден в ЗДвП и Наредба № I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, издадена от Министъра на вътрешните работи. Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл, поради което и на основание чл. 345, ал. 2 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, му налага наказание „пробация“ със следните пробационни мерки:

-          Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ месеца, с периодичност ДВА пъти седмично;

-          Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца.  

На основание чл. 23, ал. 1 от НК, определя общо наказание между наложените му, до размера на най-тежкото от тях, а именно „пробация“ със следните пробационни мерки:

-           Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ месеца, с периодичност ДВА пъти седмично;

-          Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца.  

С деянието не са причинени щети.

По делото не са направени разноски.  

На основание чл. 112, ал. 4 от НПК, отнемат се в полза на държавата и се предават на сектор „ПП“ пи ОДМВР Шумен, 2 бр. табели с рег. № VC GM 788 – немски образец.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1147/2019 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.