О П Р Е Д Е Л И: 125/19.6.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1371 по описа на ШРС за 2019 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият С.В.С. *** Охридски до пл. Кристал е управлявал МПС – л. а. „Опел Астра“ с рег. № Н 8379 АР след употреба на наркотични вещества (канабис), установено по надлежния ред с техническо средство дрегер „Drug Test 5000“ с фабричен № ARJF-0023, ПРОБА № 92, съгласно Наредба № 1/2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества, или техни аналози – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.                                                                                     

Деянието е извършено виновно, пряк умисъл като форма на вина.  

За гореописаното деяние на основание чл. 343б, ал. 3 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 /ТРИ/ месеца.  

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 /ТРИ/ години.  

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по-лекото предвидено наказание в чл. 343б, ал. 3  от НК, а именно – „глоба“.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. чл. 59, ал. 1 от НК се приспада времето, през което обв. С. е бил задържан за срок от 24 ч. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ 372з-61/11.06.2019 г.  

На осн. чл. 343г от НК, във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обв. С. се налага наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 7 /СЕДЕМ/ месеца.  

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, се приспада времето, през което обв. С. е бил лишен от това право по административен ред със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0869-000690/11.06.2019 г.

Няма нанесени щети.

Няма веществени доказателства по делото.

Няма направени разноски по делото.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1371/2019 г. по описа на ШРС и по БП № 651/2019 г. по описа на РУ – Шумен.              

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.