О п р е д е л и : 129/24.6.2019г.

 

     ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по БП №657/2019 г. по описа на РУ - Шумен, по силата на което:

                  1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият В.З.А. е виновен в това, че на 13.06.2019 г. в гр. Шумен, в района на ул. „Кичево” № 15а, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - към присъстващите на място служители на РУ- Шумен и ОДМВР- Шумен: И.М., Й.А., Н.П., Й.С., Я.Й. и Р.Б., участващи в извършването на действия по разследването - претърсване по Досъдебно производство №634/2019 г., по описа на РУ - Шумен, използвал нецензурни думи, псувни, държал се арогантно спрямо полицейските служители, напсувал и прокурор от РП - Шумен - престъпление по чл.325 ал.1  НК.

2. За горепосоченото деяние на основание чл.325 ал.1 от НК  вр. чл. 54 ал.1 т.1 и чл.57 ал.1 от НК и чл.52 от НК налага на обвиняемия В.З.А. наказание  ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:

  - „задължителна регистрация по настоящ адрес“ два пъти седмично за срок от 6 (шест) месеца;

   - „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца, както и „обществено порицание”, което следва да се изпълни чрез поставяне на обявление на таблото за съобщения в Община Шумен.

3. На осн. чл. 59 ал.1 от НК приспада времето, през което обвиняемият В.З.А. е бил задържан за срок от 24 часа със заповед по чл.63 ал.1 от ЗМВР, считано от 13.06.2019 г.

       Прекратява производството по БП №657/19 г. по описа на РУ – Шумен.

       ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1417/19 г. на ШРС.

       Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.